Huiselijk geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. Jaarlijks hebben ongeveer 215.000 mensen te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Voorbeelden hiervan zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. 

Vormen huiselijk geweld

Vormen van huiselijk geweld zijn:

 • kindermishandeling;
 • ouderenmishandeling;
 • eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking of huwelijksdwang;
 • partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormingen, ook psychische mishandeling en stalking.

Melden huiselijk geweld

Meld huiselijk geweld altijd, ook bij twijfel.

Bij spoed

Moet er met spoed een ambulance, brandweer of politie komen? Bel dan naar 112! 

Politie

Voor hulp van de politie, maar niet een spoedgeval, kunt u 0900 – 88 44 bellen.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen de met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Als je hulp nodig hebt, of bij zorgen over iemand anders: praat erover, want samen sta je sterk! U kunt bellen via 0800 – 2000 of bekijk de website Veilig Thuis

Meld Misdaad Anoniem

Meld u liever niet bij de Politie? U kunt dan terecht bij Meld Misdaad Anoniem (M.) Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. U kunt ook bellen naar: 0800 70 00.

Signalen van een slachtoffer huiselijk geweld

Het slachtoffer:

 • gedraagt zich nederig/slaafs naar de partner;
 • is zichtbaar bang voor de partner;
 • heeft nauwelijks contact met anderen, zelfs niet met de familie;
 • heeft moeite met oogcontact;
 • schrikt snel;
 • heeft regelmatig blauwe plekken, kneuzingen en botbreuken;
 • gaat onder begeleiding van de partner over straat;
 • doet niets zonder eerst toestemming te vragen;
 • kan zeggen: "Ik mag van mijn partner niet..."

Signalen van een pleger huiselijk geweld

Iemand die huiselijk geweld pleegt, gedraagt zich vaak zo. Hij of zij:

 • is snel jaloers;
 • is eerst agressief en dan weer heel lief;
 • behandelt de ander als zijn of haar bezit;
 • maakt thuis dingen kapot;
 • belooft steeds dat het niet meer gebeurt;
 • wil altijd weten waar de ander is en wat hij of zij doet.

Bekijk de website van Veilig Thuis voor uitgebreidere informatie over het signaleren van kindermishandeling, partnermishandeling of ouderenmishandeling.