Zelf energie besparen

In 2035 is Veenendaal energieneutraal. Dat betekent dat we net zoveel energie gebruiken als we opwekken. Iedereen in Veenendaal kan hier een steentje aan bijdragen door te isoleren en zelf zonne-energie op te wekken. Natuurlijk doet de gemeente mee.

Om in 2035 energieneutraal te zijn moeten we nog veel realiseren. Dit doen we door te werken met verschillende programmaperiodes, te beginnen met de periode 2017-2021. Tijdens deze periode gebruiken we de vier pijlers: wonen, werken, mobiliteit en de gemeente als voorbeeld.

De gemeente als voorbeeld

Binnen deze vier onderwerpen werken we aan individuele en gezamenlijke projecten. We volgen de vernieuwingen en ontwikkelingen en passen deze toe. Daarnaast is het beleid van de gemeente ook gericht op een energieneutraal Veenendaal. Zo gaan we energie besparen, duurzame energie opwekken en het gebruik van de fossiele brandstoffen beperken.

Met de volgende inspanningen geven we invulling aan de pijlers in het programma:

  • Het energieloket: Een onafhankelijk energieloket in samenwerking met woningbouwcorporaties en aanbieders.
  • Het energieconvenant: Er zit veel energie bij de bedrijven die hebben bijgedragen aan het opstellen van het programma. Voor het behoud van deze samenwerking hebben we een energieconvenant met elkaar afgesloten.
  • Gemeentelijke ‘energyheads': Een intern en integraal team om beleid aan te pakken. Zij zijn ambassadeur voor energieneutraal en werken samen met collega’s (nieuw) beleid uit.
  • Goed voorbeeld doet goed volgen: We starten als gemeente zelf met energiebesparende maatregelen en voldoen op korte termijn aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit.
  • Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties: Deze bieden veel handvatten om concrete stappen te zetten in energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

In dit programma is de belangrijkste opgave het creëren van inzicht, draagvlak en gedragsverandering. Energietransitie vraagt niet alleen om technologische energie innovatie, maar ook om een maatschappelijke verandering.