Wil jij werken aan een energieneutraal Veenendaal?

Veenendaal werkt eraan om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Integraal, met medewerkers vanuit de hele organisatie en met de vele stakeholders daarbuiten. We hebben hard gewerkt aan bewustwording en het ondersteunen en uitvoeren van acties rond energiebesparing en duurzame opwek bij inwoners en bedrijven. In de komende jaren zetten we de volgende stappen richting energie- en warmtereductie en duurzame opwek. Door de samenwerking met het bedrijfsleven, woningcorporaties, energiecoöperaties, VVE’s, wijkteams, inwoners en collega’s te intensiveren. Met concrete plannen in de startwijken, voorlichten, meedenken, subsidiëren en innoveren. 

Wij maken plaats voor daadkrachtige professionals die graag hun expertise en hun eigen energie willen leveren op het gebied van techniek, vastgoedbeheer, ruimtelijke ordening en communicatie om ons ambitieuze doel te bereiken. Ben jij dat? Bekijk dan de vacatures!