Voorzitter Wmo-forum Veenendaal

Het Wmo-forum Veenendaal is met spoed op zoek naar een voorzitter.

Het Wmo-forum is het formele adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Het Wmo-forum bestaat uit vertegenwoordigers van ca. 10 verschillende cliëntgroepen van de Wmo. Het Wmo-forum brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het lokale Wmo-beleid. Dit betreft het algemene welzijnsbeleid en de voorzieningen voor onder meer dagbesteding, huishoudelijke hulp, begeleiding, woningaanpassingen en vervoer. De Veens Jongerenraad, Jeugdbelang (Jeugdwet) en de Cliëntenraad De Vallei (Participatiewet) sluiten regelmatig aan bij de vergaderingen. De adviezen spelen een belangrijke rol bij de besluiten van het college en de gemeenteraad. Zowel de leden als de voorzitter van het Wmo-forum zijn vrijwilligers. Zij ontvangen een onkostenvergoeding voor hun inzet. 

Vanwege privé omstandigheden heeft de huidige voorzitter zich terug moeten trekken en zijn we per direct op zoek naar: 

Een enthousiaste nieuwe voorzitter van het Wmo-forum Veenendaal 

Profielschets voorzitter

  • Kennis van en/of affiniteit met het Sociaal Domein in het bijzonder de Wmo
  • Kennis van bestuurlijk-juridische kaders en processen. Kennis van (gemeentelijke) beleidsprocessen
  • Strategisch en beleidsmatig kunnen denken en handelen. Resultaat- en kwaliteitsgericht
  • Doelmatig leidinggeven aan vergaderingen, goed evenwicht houden tussen inhoud en proces. Moet het Forum kunnen leiden naar een integraal afgewogen en goed onderbouwd advies
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Minimaal HBO werk- en denkniveau
  • Onafhankelijk van de gemeente, belangengroeperingen in zorg en welzijn en zorgaanbieders
  • Bij voorkeur woonachtig in Veenendaal
  • Tijd beschikbaar voor oriëntatie, het voorbereiden en leiden van vergaderingen, het (bijdragen aan het) opstellen van Forumadviezen, het onderhouden van contacten en externe representatie van het Wmo-forum. De functie van voorzitter vraagt een inzet van minimaal 8 uur per week.

De gesprekken vinden in het gemeentehuis plaats. De sollicitatiecommissie bestaat uit de waarnemend voorzitter, enkele leden van het Wmo-forum en de beleidsmedewerker sociaal domein.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u terecht bij beleidsmedewerker sociaal domein gemeente Veenendaal Fiona Blom, per mail fiona.blom@veenendaal.nl of telefonisch06 300 60 822.

Reacties 

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 25 april 2022. U kunt uw reactie sturen naar Fiona Blom fiona.blom@veenendaal.nl.