Vacature twee leden Raad van Toezicht CJG Veenendaal

Bij het CJG-gemeente Veenendaal zijn er door het aflopen van de eerste zittingstermijn 2 vacatures ontstaan voor leden van de Raad van Toezicht (RvT). Het CJG heeft behoefte aan RvT leden met kennis en ervaring met jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg om op strategisch niveau mee te denken in de volgende fase van ontwikkeling. Hierbij geldt dat je als toezichthouder affiniteit heeft met de organisatie, hart heeft voor de sector en aandacht voor de doelgroep. 
We zoeken kandidaten die passen bij de cultuur (vernieuwend, ondernemend, klant- en kwaliteitsgericht, ruimte voor de professional) van het CJG Veenendaal. Je denkt (zorg)breed mee over de huidige ontwikkelingen en je snapt, vanuit je rol als toezichthouder, de frictie die kan ontstaan tussen de risicogedachte enerzijds (fouten voorkomen) en het belang om de jeugdige/het gezin centraal te stellen en de professional hiervoor de ruimte te bieden anderzijds. 
Je volgt kritisch of de Stichting met haar informele, professionele, kritische en oplossingsgerichte stijl in staat is de afgesproken prestaties en resultaten te leveren.
Functie-eisen

Aan de nieuwe RvT leden worden de volgende functie-eisen gesteld:

 • Een academische/HBO werk en denkniveau.
 • Affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van het CJG,
 • Een stevige persoonlijkheid die het een uitdaging vindt om te leren in een nieuwe organisatie als het CJG.
 • De juiste balans kunnen aanbrengen tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen hebben om de directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid en de algemene gang van zaken van het CJG te toetsen.
 • Inzicht hebben in de eisen die een organisatie als het CJG stelt aan de kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continu├»teit van de organisatie.
 • Een bijdrage willen leveren aan de verdere professionalisering van de RvT.
 • Over kennis en/of ervaring beschikken in de jeugdzorg/jeugdgezondheidszorg
 • Ervaring en affiniteit hebben met een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Pragmatisme kunnen combineren met een intrinsieke bevlogenheid om bij te dragen aan de doelen van het CJG.
 • Een binding hebben met de regio, bij voorkeur wonende in de regio Veenendaal, mits er geen sprake is van een belangenverstrengeling,
 • Goed kunnen balanceren tussen de afstand en nabijheid; toezicht houden en advies geven; de zorg voor de jeugd en de politieke context; doorpakken en de rust bewaren bij een crisis.
 • Optreden als ambassadeur voor het CJG.
 • Ongebonden en onafhankelijk zijn.

Naast bovengenoemde functie-eisen worden de volgende competenties van je verwacht:

 • Visie: Je bent in staat de Visie en Missie van het CJG uit te dragen. Je stelt je op als boegbeeld van de organisatie en laat door houding en gedrag, zowel intern als extern, de kernwaarden van de organisatie zien.
 • Samenwerken: Je weet dat je het niet alleen kan doen. Je zoekt actief de samenwerking op en betrekt je achterban bij nieuwe ontwikkelingen en besluiten. Je bent een slimme netwerker die investeert in het opzetten en onderhouden van vruchtbare samenwerkingsverbanden.
 • Veranderbereidheid: Je begrijpt dat beweging noodzakelijk is. Vanuit de visie en missie kies je het pad dat de beste kansen biedt om verder te komen.
 • Luisteren: je hebt een open oor voor signalen vanbinnen en buiten. Je bent benieuwd naar de visie en idee├źn van anderen. Je vraagt om feedback over je rol en functioneren.
 • Teamspeler: Je werkt graag in teamverband en stelt het teambelang boven je eigen belang. Je bent verbindend, toegankelijk en open in je communicatie.
 • Integer: Je bent eerlijk en betrouwbaar en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je werkt volgens de regels en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.

De leden van de Raad van Toezicht zijn vrijwilligers en ontvangen een vacatievergoeding. 
U kunt het profiel van de Raad van Toezicht te downloaden (pdf, 280 KB). Voor informatie over deze functie kan je de heer G. van Hardeveld, voorzitter RvT, bellen. Zijn telefoonnummer is 06 52 35 43 73. Voor vragen over de procedure kan je contact opnemen met Minke Keuning, medewerker P&O. Haar telefoonnummer is (0318) 538 237.

Procedure

De termijn om op deze positie te reageren sluit op 2 maart.Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je brief en CV kan je richten aan het college van burgemeester en wethouders en opsturen naar: Gemeente Veenendaal, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal. Of naar  werken@veenendaal.nl. o.v.v. vacature RvT CJG.

Naar het overzicht