Toegankelijk stemmen

Naar het stembureau gaan om te stemmen, voor veel mensen is dit heel logisch. Maar er is een grote groep in Nederland bij wie dit niet vanzelf gaat. Sommige mensen hebben een beperking of kennen de Nederlandse taal minder goed. Anderen hebben moeite met lezen of vinden het spannend, bijvoorbeeld omdat ze voor het eerst mogen stemmen. Wij zorgen ervoor dat iedereen kan stemmen. Want iedere stem telt!

Toegankelijk stemmen in beeld

Toegankelijkheid stembureaus

Bijna alle stembureaus zijn bereikbaar voor kiezers in een rolstoel of scootmobiel. Er is een invalidetoilet en er is een gehandicaptenparkeerplaats binnen 100 meter van het stembureau. Op de pagina met alle stembureaus kunt u zien wat de voorzieningen zijn per stembureau.

Informatie:

Extra toegankelijk stembureau: Gemeentehuis

Er is ook een extra toegankelijk stembureau in het gemeentehuis. Hier zijn hulpmiddelen aanwezig voor mensen met een visuele, lichamelijke, verstandelijke en/of auditieve beperking.

Op woensdag 22 november 2023 zal het gemeentehuis worden ingericht als een extra toegankelijk stembureau. Deze locatie is voor iedereen toegankelijk, herkenbaar en bereikbaar. Ook zijn er hulpmiddelen en is er begeleiding voor mensen met een visuele, lichamelijke, verstandelijke en/of auditieve beperking. Ook mensen die voor het eerst stemmen, de Nederlandse taal minder goed kennen en/of moeite hebben met lezen kunnen hier langskomen voor hulp. Er is een gastvrouw of gastheer bij de ingang aanwezig die u kan begeleiden.

Locatie: Raadhuisplein 1, 3901 GA Veenendaal

Op het extra toegankelijk stembureau zijn de volgende hulpmiddelen aanwezig:

 • Gastvrouw
  De gastvrouw of gastheer is aanwezig bij de ingang van het stembureau. Hij of zij verwijst u door naar de juiste plek en helpt u als er vragen zijn.
 • Verlaagd en breed stemhokje
  Zit u in een rolstoel of wilt u zitten tijdens het stemmen? Gebruik dan het extra brede en verlaagde stemhokje.
 • Verlaagde stembus
  Lukt het niet om uw stembiljet in de stembus te doen? Gebruik dan de verlaagde stembus. Deze staat naast de reguliere stembus.
 • Kandidatenlijst in braille
  De kandidatenlijst in braille kunt u vragen bij de toegangstafel in het stembureau. Een lid van het stembureau zal u deze aangeven en vragen of u nog verdere hulp nodig heeft.
 • Stemmal en Stembox
  Bent u slechtziend of blind? Gebruik dan een stemmal of stembox. Hiermee kunt u zelfstandig of met begeleiding uw stem uitbrengen. Deze hulpmiddelen kunt u vragen aan het lid van het stembureau waarvan u uw stembiljet krijgt.

Bekijk hieronder een uitlegvideo rondom het stemmen met een stemmal en een demonstratie (audio) van de stembox.

Nieuw deze verkiezing is het gebruik van een tolk op afstand in het extra toegankelijk stembureau. Met Tolk op afstand kunnen doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking gesprekken in het stembureau voeren in Nederlandse gebarentaal. Via een tablet, telefoon of laptop wordt een tolk Nederlandse gebarentaal op afstand ingezet om de communicatie over en weer te vertalen.

Oefenstembureau in het gemeentehuis

Hier kunt u oefenen met het stemmen in het stemhokje. U krijgt antwoord op vragen als: hoe ziet een stembiljet eruit, waar moet ik het rondje rood maken, wat doe ik als ik het verkeerde rondje heb ingekleurd en waar laat ik het stembiljet als ik deze heb ingevuld? Ook kunt u oefenen met een stemmal en stembox. Die kunt u gebruiken als hulpmiddel bij het stemmen, bijvoorbeeld als u blind of slechtziend bent. Begeleiders helpen u bij alle vragen die u heeft.

Wilt u oefenen met stemmen?

Kom dan op dinsdag 21 of woensdag 22 november naar het gemeentehuis. In de hal staat het oefenstembureau. De openingstijden zijn:

 • dinsdag 21 november 10.00 tot 14.00 uur
 • woensdag 22 november 10.00 tot 17.00 uur

Op woensdag 22 november kunt u na het oefenen definitief stemmen in het officiële stembureau van het gemeentehuis.

Stembureaus met Prokkelduo’s

Wij willen dat ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen meedoen in de samenleving. Daarom zijn er tijdens de verkiezingen Prokkelduo’s actief. Deze bestaan uit een persoon met een (licht) verstandelijke beperking en een begeleider of maatje. Het begrip 'Prokkel' is bedacht door Stichting Prokkel. Het staat voor 'een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder’. Kijk voor meer informatie op www.prokkel.nl.