Stempassen

Op deze pagina vindt u alle informatie over de stempas, het stemmen bij volmacht, het aanvragen van een kiezerspas en stemmen vanuit het buitenland. De stempas ontvangt u uiterlijk woensdag 8 november 2023.

De stempas 

Uiterlijk woensdag 8 november 2023 ontvangt u de stempas per post. Met de stempas kunt u stemmen op woensdag 22 november 2023. Dit kan op elk stembureau in Veenendaal. U neemt uw stempas mee naar het stembureau, samen met uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart). Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.  

Als u voor de periode van de verkiezingen naar een andere gemeente verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waar u op 9 oktober 2023 (de dag van kandidaatstelling) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u mag stemmen. Op dit adres ontvangt u ook uw stempas.

Wie mag er stemmen?   

Wilt u stemmen voor de Tweede Kamer. Dan moet u:    

 • De Nederlandse nationaliteit hebben
 • 18 jaar of ouder zijn op 22 november 2023
 • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Stempas en identiteitsbewijs meenemen 

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. Als u uw stempas en identiteitsbewijs niet kunt laten zien, kunt u niet stemmen. Identiteitsbewijzen waar u mee mag stemmen zijn een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het identiteitsbewijs mag bij het stemmen niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.  

Stempas kwijt of niet ontvangen? 

Als u uw stempas bent kwijtgeraakt of geen stempas heeft ontvangen, kunt u schriftelijk of mondeling in het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen.

Vraag schriftelijk of per e-mail een vervangende stempas aan

Tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023, 17.00 uur kunt u schriftelijk een vervangende stempas aanvragen:

 • Download het aanvraagformulier. Momenteel is het formulier nog niet beschikbaar. Wij plaatsen het formulier zo snel mogelijk op deze pagina
 • Vul het aanvraagformulier in 
 • Maak een kopie van uw identiteitsbewijs 
 • Stuur het ingevulde formulier en de kopie van uw identiteitsbewijs naar de gemeente Veenendaal. Deze informatie moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023, 17.00 uur door ons zijn ontvangen 
 • Versturen kan per mail naar verkiezingen@veenendaal.nl met onderwerp: 'Vervangende stempas' of stuur de informatie per post naar:  
  • Gemeente Veenendaal  
   t.a.v. Team Klantcontactcentrum / verkiezingen  
   Postbus 1100  
   3900 BC Veenendaal  

De gemeente Veenendaal stuurt de vervangende stempas naar het adres waar u bent ingeschreven.  

Vraag mondeling een vervangende stempas aan 

Tot dinsdag 21 november, 12.00 uur kunt u mondeling een vervangende stempas aanvragen in het gemeentehuis:

 • Maak via de onderstaande knop een afspraak in het gemeentehuis 
 • Neem uw identiteitsbewijs mee 
 • Tijdens uw afspraak in het gemeentehuis ontvangt u uw vervangende stempas 

Let op: het adres waar u op 9 oktober 2023 officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u de vervangende stempas kunt aanvragen. 

Maak hier uw afspraak

Stemmen bij volmacht

Kunt u niet stemmen op woensdag 22 november 2023, bijvoorbeeld door ziekte, vakantie of werk? Dan kunt u iemand vragen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. U kunt op twee manieren iemand machtigen: door de achterkant van uw stempas in te vullen (onderhandse volmacht) of door een schriftelijke volmacht aan te vragen bij de gemeente. Hieronder leest u hoe dit werkt.  

Let op:

 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers een volmacht aannemen 
 • De gemachtigde kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen 
 • U kunt geen volmacht geven in een stemlokaal 
 • Verhuist u voor de periode van de verkiezingen naar een andere gemeente? Let dan goed op in welke gemeente u mag stemmen. Het adres waarop u op 9 oktober 2023 (de dag van Kandidaatstelling) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u mag stemmen. Op dit adres ontvangt u ook uw stempas

Onderhandse volmacht geven 

Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte op de achterkant van uw stempas. Dit heet een onderhandse volmacht.   

Een volmacht geven via uw stempas 

Iemand machtigen via uw stempas werkt zo: 

 • Vul de achterkant van de stempas in. U en de gemachtigde zetten allebei een handtekening. 
 • U kunt alleen iemand machtigen die ook in de gemeente Veenendaal woont. 
 • Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen (woensdag 22 november 2023). 
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde uw paspoort of ID-kaart laten zien. Dit document mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. 
 • De gemachtigde mag ook een kopie van uw paspoort of ID-kaart laten zien. Bijvoorbeeld op een smartphone of tablet. 
 • Gaat u toch zelf stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U moet uw stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.   

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo: 

 • Maak op de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de rij cijfers onderaan de strook. 
 • Schrijf op de kopie: dat het een kopie is, waarvoor de kopie bedoeld is (bijvoorbeeld: verkiezingen) en de datum waarop u de kopie afgeeft. 

Aanvraag schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u in de volgende situaties aanvragen:  

 • De persoon die u wilt machtigen woont niet in de gemeente Veenendaal.
 • U heeft nog geen stempas ontvangen en u kunt daar niet op wachten. De stempas wordt uiterlijk 14 dagen voor de dag van de verkiezingen naar uw huisadres gestuurd. 
 • U heeft geen geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart). Bij het stemmen mag uw identiteitsbewijs 5 jaar verlopen zijn. 

Een schriftelijke volmacht geven met een machtigingsformulier 

Iemand machtigen met een machtigingsformulier: 

 • Download het aanvraagformulier schriftelijke volmacht via Model L 8 (Verzoek om bij volmacht te stemmen) | (pdf, 58 KB)
 • U vult allebei het formulier in. Eerst de persoon die u wilt machtigen, daarna uzelf. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt 
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente Veenendaal. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 voor 17.00 uur door ons zijn ontvangen 
 • Versturen kan per mail naar verkiezingen@veenendaal.nl met als onderwerp: 'Schriftelijke volmacht' of stuur het per post naar:  
  • Gemeente Veenendaal  
   t.a.v. Team Klantcontactcentrum/verkiezingen  
   Postbus 1100  
   3900 BC Veenendaal  
 • De gemachtigde krijgt daarna een volmachtsbewijs. Dit neemt hij mee naar het stembureau waar hij namens u kan stemmen.  

Intrekken schriftelijke volmacht 

Als u een schriftelijke volmacht heeft aangevraagd, wordt uw stempas ongeldig. Het is niet mogelijk om dit terug te draaien. Het nummer van uw stempas komt op de lijst met ongeldige stempassen te staan. Hierdoor is het niet mogelijk om te stemmen. Ook kunt u geen vervangende stempas krijgen.  

 Maximaal twee volmachten 

De gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen. De volmachtstem kan alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitgebracht worden. De gemachtigde overhandigt het volmachtsbewijs aan het stembureau. 
 

Kunt u zelf geen handtekening zetten op het aanvraagformulier?  

Als u zelf geen handtekening kunt zetten, dan moet er op uw identiteitsbewijs de opmerking `Niet in staat tot ondertekening’ staan. 

Ronselen van volmachtstemmen 

Het is belangrijk dat u uit eigen beweging iemand machtigt. Het is verboden om aan kiezers te vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven. Iemand mag niet een kiezer omkopen met een cadeau, geld of belofte. Of een kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht te geven. 

Kiezerspas aanvragen 

Wilt u op woensdag 22 november 2023 stemmen in een andere gemeente in Nederland? Vraag dan een kiezerspas aan. Uw stempas wordt omgezet in een kiezerspas. U kunt dan op ieder stembureau in Nederland uw stem uitbrengen. Op woensdag 22 november geeft u op het stembureau uw kiezerspas en laat u uw identiteitsbewijs zien.  

Let op:

 • U kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen per verkiezing. Als u de kiezerspas kwijtraakt, kunt u geen nieuwe aanvragen.

Schriftelijk uw kiezerspas aanvragen 

Download het formulier aanvraag kiezerspas. Stuur een kopie van uw identiteitsdocument (paspoort of ID-kaart) samen met het formulier aanvraag kiezerspas op naar de gemeente Veenendaal. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 voor 17.00 uur door ons zijn ontvangen. Stuur uw aanvraag naar:  

 • Gemeente Veenendaal  
  t.a.v. Team Klantcontactcentrum/verkiezingen  
  Postbus 1100  
  3900 BC Veenendaal  

Aanvraagformulier kiezerspas downloaden (odt, 18 KB) 

Mondeling uw kiezerspas aanvragen 

U kunt tot uiterlijk dinsdag 21 november, 12.00 uur een kiezerspas aanvragen in het gemeentehuis. Bij de aanvraag kiezerspas neemt u uw identiteitsbewijs mee. Het adres waarop u op 9 oktober 2023 (de dag van kandidaatstelling) officieel staat ingeschreven, bepaalt bij welke gemeente u de kiezerspas kunt aanvragen. Maak vooraf een afspraak. 

Maak hier uw afspraak

Stemmen vanuit het buitenland 

Bent u op woensdag 22 november tijdelijk of blijvend in het buitenland? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezing. Hieronder leest u hier meer over. 

Tijdelijk verblijf in het buitenland 

Bent u op 22 november 2023 tijdelijk in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kan u een verzoek indienen om te stemmen met een onderhandse volmacht, een schriftelijke volmacht of per brief. 

 • Onderhandse of schriftelijke volmacht
  Bij het stemmen via een volmacht laat u iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. Dit heet machtigen, hiervoor dient u een verzoek in bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Bekijk op deze pagina meer informatie over stemmen met volmacht.
 • Per brief stemmen 
  Het is ook mogelijk om per brief te stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres. Dit kan met een briefstembewijs. Hiervoor moet u een aanvraag doen bij de gemeente Den Haag. U moet hiervoor wel een buitenlands postadres hebben, waar uw briefstembewijs naartoe gestuurd kan worden. De volledige aanvraag moet uiterlijk woensdag 25 oktober 2023 (23.59 uur Nederlandse tijd) ontvangen zijn door de gemeente Den Haag. Bekijk meer informatie over per brief stemmen op de website van de gemeente Den Haag, via Den Haag - Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing Tweede Kamer 

Blijvend verblijf in het buitenland 

Als u niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, moet u zich eerst (eenmalig) laten registreren als kiezer in het buitenland. U doet hiervoor een verzoek aan de gemeente Den Haag via de website: www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. Vervolgens kan u per brief stemmen of via een schriftelijke volmacht (link naar volmacht) of met een keizerspas (hiervoor moet u wel in Nederland zijn). 

 • Per brief stemmen 
  Als u bent geregistreerd als kiezer buiten Nederland, dan ontvang u uw stempapieren per post. Heeft u uw briefstembewijs niet ontvangt of bent u deze kwijt? Dan kunt u een vervangend briefstembewijs aanvragen. Dit gaat via de website van de gemeente Den Haag: Den Haag - Kiezers buiten Nederland: aanvragen vervangend briefstembewijs 
 • Stemmen met een kiezerspas 
  Bent u geregistreerd als kiezer buiten Nederland en wilt u stemmen op 22 november 2023? Dan kan u met een kiezerspas stemmen in een willekeurig stembureau in Nederland. Let op: u moet deze kiezerspas eerst aanvragen bij de gemeente Den Haag. Ga hiervoor naar de website van de gemeente Den Haag: Den Haag - Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas 

Uw volledige aanvraag moet uiterlijk woensdag 11 oktober 2023 (23.59 uur Nederlandse tijd) ontvangen zijn door de gemeente Den Haag.  

Stemmen op 22 november 2023

Op woensdag 22 november 2023 mag u stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing. Benieuwd naar meer informatie over deze verkiezing?

Bekijk dan de hoofdpagina