artist impression Pollux 4

Toekomstige woningbouw aan Pollux 4

Het schoolgebouw aan de Pollux 4 wordt gesloopt en maakt plaats voor tien woningen. Ontwikkelaar De Bunte Vastgoed heeft een ontwerp voor deze tien woningen gemaakt. Dit ontwerp is in april 2020 aan de buurt voorgelegd. Gebleken is dat de buurt het ontwerp wist te waarderen. Op korte termijn wordt de planologische bestemming van het gebied, middels een uitwerkingsplan, aangepast. Daarna kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden, die benodigd is om te kunnen starten met bouwen.

Planning

Opstellen uitwerkingsplan: mei 2020 – maart 2021
Aanvraag omgevingsvergunning: maart 2021 – juni 2021
Start bouw: eind 2021
Oplevering: eind 2022

Vragen

Heeft u vragen over het project of interesse in de woningen? Neemt u dan contact op met ontwikkelaar De Bunte Vastgoed

Naar het overzicht