Wethouder Martijn Beek

Martijn Beek is namens ProVeenendaal wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor het sociaal domein.

Portefeuille

Martijn Beek is verantwoordelijk voor:

 • Jeugd
 • Burgerparticipatie
 • Wmo
 • Welzijn
 • Sport
 • Volksgezondheid
 • Wijkgericht werken
 • Wijkwethouder Noord

Plaatsvervanger: Marco Verloop

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • aandeelhouder DEVO
 • lid AB GGD
 • lid DB GGD
 • lid AB recreatieschap
 • lid bestuur IW4

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Bondsgedelegeerde voor de KNLTB (tot 01.01.2020)
 • Vrijwilligerswerk Tennisvereniging Veenendaal West (TVVW)