Wethouder Engbert Stroobosscher

Engbert Stroobosscher is namens de ChristenUnie wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor het fysieke domein.

Portefeuille

Engbert Stroobosscher is verantwoordelijk voor:

 • ruimtelijke ordening en ontwikkeling
 • ruimtelijke projecten
 • grondzaken en -exploitatie
 • volkshuisvesting
 • stadsbeheer, openbare ruimte
 • verkeer en vervoer
 • hoogspanningslijn
 • invoering Omgevingswet
 • Wijkwethouder West

Plaatsvervanger: Martijn Beek

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • Aandeelhouder OVO
 • Lid AB ODRU