Wethouder Dylan Lochtenberg

Dylan Lochtenberg is namens de VVD wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor economie en werk.

Portefeuille

Dylan Lochtenberg is verantwoordelijk voor:

 • Economie
 • Winkelstad Veenendaal
 • Parkeren
 • Werk en Inkomen
 • Co√∂rdinatie nieuwkomers
 • Cultuur, toerisme en recreatie
 • Evenementen
 • Bestuursstijl
 • Wijkwethouder Oost en Centrum

Plaatsvervanger: Engbert Stroobosscher

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • Lid AB IW4
 • Lid AB recreatieschap