Gemeentesecretaris Astrid van de Klift

Astrid van de Klift is gemeentesecretaris in Veenendaal. Zij stuurt de ambtenaren aan en is secretaris van het college.

Verantwoordelijkheid

Als hoofd van de ambtelijke organisatie geeft zij met het managementteam leiding aan alle ambtenaren. Zij vormt de verbinding tussen het college en de medewerkers van de gemeente.

Nevenfuncties

  • lid van de Landelijk Task Force VNG (onbezoldigd) 
  • secretaris/penningmeester VNG, afd. Utrecht (onbezoldigd)
  • vrijwilligster sportvereniging (onbezoldigd)
  • lid AB scholengemeenschap Trivium (onbezoldigd)
  • voorzitter rekenkamer gemeente Oss (bezoldigd)
  • voorzitter FAMO (bezoldigd)