Gemeentesecretaris a.i. Peter van der Veer

Peter van der Veer is directeur bedrijfsvoering en loco-secretaris in Veenendaal. Als directeur bedrijfsvoering is hij lid van het directieteam en medeverantwoordelijk voor het management van de ambtelijke organisatie en de strategische beleidsontwikkeling.

Onbezoldigde nevenfuncties

  • Lid raad van toezicht PAX Vredesorganisatie
  • Lid raad van toezicht Stichting Behandeling Bouwschade Sprokkelenburg
  • Lid van het bestuur van Stichting Linawijs