Burgemeester Piet Zoon

Piet Zoon is sinds 21 september 2017 waarnemend burgemeester van Veenendaal.

Portefeuille

De burgemeester is verantwoordelijk voor:

 • bestuurlijke organisatie
 • algemeen bestuurlijke en juridische zaken
 • burgerzaken
 • communicatie, voorlichting en media(beleid)
 • intergemeentelijke samenwerking
 • internationale betrekkingen
 • integrale toezicht en handhaving (incl. bouwtoezicht)
 • veiligheidsbeleid / (regionale)veiligheid / openbare orde
 • brandweer en crisisbeheersing
 • promotie
 • horeca
 • representatie

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • lid AB VRU
 • lid AB en DB (tevens vice-voorzitter) FoodValley

Bezoldigde nevenfuncties

 • Lid stuurgroep IJssel en Bestuurlijk Platform Rijn namens Overijssel/Gelderland