Burgemeester Gert-Jan Kats

Gert-Jan Kats is sinds 10 januari 2019 burgemeester van Veenendaal. Hij heeft onder meer de portefeuille algemeen bestuur en veiligheid.

Maak kennis met Gert-Jan Kats

Portefeuille

De burgemeester is verantwoordelijk voor:

 • bestuurlijke organisatie
 • algemeen bestuurlijke en juridische zaken
 • burgerzaken
 • communicatie, voorlichting en media(beleid)
 • intergemeentelijke samenwerking
 • internationale betrekkingen
 • integrale toezicht en handhaving (incl. bouwtoezicht)
 • veiligheidsbeleid / (regionale)veiligheid / openbare orde
 • brandweer en crisisbeheersing
 • promotie
 • horeca
 • representatie

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • Vice-voorzitter / lid DB Regio FoodValley
 • Lid Districtelijk Veiligheids College Utrecht-Oost
 • Lid AB Veiligheids Regio Utrecht (VRU)
 • Lid stuurgroep FrisValley

Bezoldigde functies namens de gemeente

 • Commissaris OVO Beheer B.V.

Vergoeding wordt rechtstreeks gestort in gemeentekas.

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Lid bestuur Nederlands genootschap van Burgemeesters (NGB)

Bezoldigde nevenfuncties

 • Lid Raad van toezicht Driestar College