Regelingen voor ondernemers

De coronamaatregelen lieten hun sporen na bij veel ondernemers. Ook in Veenendaal. Nu de meeste steunmaatregelen van de Rijksoverheid stoppen, merkt de gemeente Veenendaal dat veel ondernemers niet weten waar ze terecht kunnen voor financiële steun of andere vormen van hulp.

Hier vindt u een overzicht van alle regelingen die er zijn. Ook ziet u welke voorwaarden er zijn om in aanmerkingen te komen voor een regeling en hoe u deze aanvraagt.   

 • Uitstel van het betalen van precariobelasting en/of reclamebelasting
  Neem hiervoor contact op met de gemeente via het telefoonnummer (0318) 538 538 of stuur een e-mail naar ondernemen@veenendaal.nl.
 • Ruimere mogelijkheden voor terrassen en terrasoverkappingen 
  Neem hiervoor contact op met de gemeente via het telefoonnummer (0318) 538 538 of stuur een e-mail naar ondernemen@veenendaal.nl.  
 • De Veenendaalpas 
  Op deze pas staat een persoonlijk tegoed dat u mag besteden bij winkels en verenigingen in Veenendaal. Lees meer over de Veenendaalpas.
  (De Veenendaalpas is alleen voor ondernemers die in aanmerking komen voor minimaregelingen)
   
 • Uitkering voor zelfstandig ondernemers (Bbz)  
  Op grond van het Bbz kan met een lening van de gemeente schulden worden kwijtgescholden en een uitkering worden verstrekt voor uw levensonderhoud, zolang uw bedrijf levensvatbaar is.

  De regeling is tot 1 april 2022 versoepeld. We kijken nu niet naar uw vermogen en inkomen, maar per maand bekijken we of u in aanmerking komt voor deze uitkering. 
 • Het Bernard van Kreelfonds
  Dit initiatief van Winkelstad Veenendaal ondersteunt ondernemers in de binnenstad in acute financiële nood door de coronamaatregelen.

  U krijgt  eenmalig een financiële bijdrage tot € 1500, waardoor u op korte termijn weer door kunt. U dient een aanvraag in bij de BIZ Winkelstad Veenendaal.   

 • Regionaal Mobiliteitsteam Regio Foodvalley (RMT) 
  Het RMT ondersteunt ondernemers door personeel van werk naar werk te begeleiden en zelfstandigen te begeleiden naar een andere baan. Meer informatie vindt u op de website van het Regionaal mobiliteitsteam
 • Gratis adviesgesprek van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) 
  Door corona ziet de toekomst van uw bedrijf er misschien anders. Maar hoe bereidt u zich voor op mogelijke veranderingen binnen uw bedrijfsvoering? Of heeft u behoefte aan bedrijfsadvies en ondersteuning op een ander vlak? Plan een gratis advies gesprek. Meer informatie vindt u op www.155.nl.  
 • Over Rood
  Bij Over Rood helpen ondernemers elkaar bij een (door)start, aflossen van schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Zo werkt u samen met andere ondernemers aan een financieel gezonde toekomst. Meer informatie vindt u op www.overrood.nl.   
 • Gratis hulp van gespecialiseerde schuldhulpverleners
  Er zijn diverse organisaties gespecialiseerd in schuldhulpverlening voor ondernemers. Zij onderhandelen namens u met schuldeisers over de aflossing van uw schulden. Normaal betaalt u hiervoor. Maar wanneer u gebruik maakt van de Bbz-regeling, betaalt de gemeente deze kosten. Kijk op www.zuidweg-partners.nl of www.menzing-partners.nl

 • Kamer van Koophandel: Zwaar Weer 
  Een handige routewijzer die u helpt inzicht te krijgen in uw situatie en te zien welke stappen u het beste kunt zetten om uw bedrijf uit de problemen te helpen.  
 • Toekomstcheck 
  De toekomstcheck van VNO-NCW, MKB Nederland en de KvK helpt u uw financiële positie in beeld te brengen en scenario’s te schetsen voor de komende 12 maanden en mogelijke financiële krapte te voorspellen.   
 • Uitstel heffing Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie 
  Het kabinet heeft met energiemaatschappijen afgesproken dat ondernemers uitstel kunnen krijgen van deze heffing. U maakt hier zelf afspraken over met uw energieleverancier.  

Terugbetaling coronasteunmaatregelen 2020-2021  

Wanneer u geld heeft ontvangen uit het eerste coronasteunpakket, moet u laten zien dat u dit geld inderdaad nodig had voor uw bedrijfsvoering. Als u dat niet kunt, moet u misschien (een deel van) het geld terugbetalen.

Op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over terugbetalingen.  

Betalen uitgestelde belastingen 

Vanaf 1 oktober 2022 begint de Belastingdienst met het innen van de uitgestelde belastingen die eerder al zijn toegekend aan ondernemers. Weten wat dit voor u betekent? U vindt alle informatie op de website van de Rijksoverheid.  

Meer hulp nodig? 

Soms zijn deze maatregelen niet genoeg en is er meer hulp nodig. Geldt dat voor u? Neem dan contact op met het ondernemersloket van de gemeente Veenendaal via ondernemen@veenendaal.nl.

Samen met u bekijken we uw situatie en zoeken we naar mogelijkheden om u te begeleiden naar een gezond bedrijf.