Aannemen medewerkers in bijstand na winnen aanbesteding

Social Return On Investment (SROI) houdt in dat u een deel van de aanneemsom gebruikt om mensen met een uitkering een baan of leerwerkplek te bieden voor de gegunde opdracht of voor andere opdrachten binnen uw organisatie.

SROI wordt toegepast bij opdrachten van de gemeente Veenendaal met een omvang van €200.000,- of meer (excl. BTW). Bij deze projecten moet u in principe 5% van de aanneemsom besteden aan SROI.

Bij opdrachten die zeer arbeidsextensief zijn, wordt de voorwaarde gesteld op 5% van de loonkosten van de opdracht. Ook bij kleine opdrachten mag SROI worden toegepast, maar dan is het geen verplichting.

Doelgroep SROI

  • Mensen met een bijstandsuitkering
  • Mensen met een SW-indicatie (sociale werkplaats)

Personen uit deze doelgroep kunnen worden ingezet binnen uw organisatie voor de gegunde opdracht, maar ook voor andere opdrachten binnen uw organisatie.

Werkwijze

Heeft u een aanbesteding gewonnen, dan tekent u ook een overeenkomst voor SROI. Concrete afspraken ovber de invulling van de verplichting maakt u met Franka van Schuppen van de gemeente.