Aannemen medewerkers in bijstand na winnen aanbesteding (SROI)

Social Return On Investment (SROI) houdt in dat u een deel van de aanneemsom gebruikt om mensen met een uitkering een baan of leerwerkplek te bieden. Het gaat dan om de gegunde opdracht of voor andere opdrachten binnen uw organisatie.

SROI is van toepassing op opdrachten van de gemeente Veenendaal met een omvang van € 200.000,- of meer (excl. BTW). Bij deze opdrachten moet u 5% van de aanneemsom besteden aan SROI.

Als een opdracht zeer arbeidsextensief is, wordt de voorwaarde gesteld op 5% van de loonkosten van de opdracht. Bij kleine opdrachten mag SROI worden toegepast maar dan is het geen verplichting.

Om welke mensen gaat het bij SROI?

  • Mensen met een bijstandsuitkering
  • Mensen met een SW-indicatie (sociale werkplaats)

Deze mensen kunt u binnen uw organisatie inzetten voor de gegunde opdracht maar ook voor andere opdrachten binnen uw organisatie.

Concrete afspraken maken over SROI

Heeft u een aanbesteding gewonnen, dan tekent u ook een overeenkomst voor SROI. Concrete afspraken over de invulling van de verplichting maakt u met Franka van Schuppen van de gemeente.