Gegevens inzien, verbeteren, verwijderen

U hebt een aantal rechten als het gaat om uw eigen persoonsgegevens. U kunt opvragen welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft. Ook kunt vragen om uw gegevens aan te passen, te verwijderen of niet meer te gebruiken. Dit kan via het online formulier.

Wat hebben we nodig?

Om u snel van dienst te zijn, willen we weten:

  • welke gegevens u wilt opvragen
  • voor welke dienst of welk product het was
  • in welke periode deze gegevens in onze systemen zijn gekomen

U kunt alleen vragen om inzage in uw eigen gegevens.

Hoe behandelen wij uw verzoek?

Binnen een maand krijgt u van de gemeente een brief met informatie over uw verzoek. Als wij meer tijd nodig hebben om uw verzoek te behandelen, laten we u dat binnen een maand weten.