Rechten inzien, verbeteren, verwijderen en vergeten worden

U kunt opvragen welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft. Dit kan via het online formulier inzage persoonsgegevens. Alle gegevens die over u in de Gemeentelijke Basisadministratie (BRP) staan, kunt u inzien via de website mijn overheid.

Inzage persoonsgegevens vragen

Voor de aanvraag heeft u DigiD nodig.

Wat hebben we nodig?

Om u snel van dienst te zijn, willen we weten:

  • welke gegevens u wilt opvragen
  • voor welke dienst of welk product het was
  • in welke periode deze gegevens in onze systemen zijn gekomen

U kunt alleen vragen om inzage in uw eigen gegevens.

Hoe behandelen wij uw verzoek?

Binnen 4 weken krijgt u van de gemeente een brief met de gegevens die u heeft gevraagd. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt. Als wij meer tijd nodig hebben om uw gegevens te verzamelen, laten we u dat binnen een maand weten.

Verbetering, verwijdering en vergeten worden

U kunt de gemeente vragen uw gegevens te veranderen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Dat kan in deze situaties:

  • als uw gegevens niet kloppen
  • als uw gegevens niet compleet zijn 
  • als u vindt dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor de gemeente ze heeft verzameld
  • als de gemeente uw gegevens in strijd met de wet gebruikt

Bezwaar

Hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door de gemeente vanwege bijzondere omstandigheden? Dan kunt u dit aangeven. Beschrijft duidelijk wat die bijzondere omstandigheden zijn.

Deze rechten gelden niet voor de basisregistratie personen (BRP). Wilt u iets laten veranderen in de BRP? Neem dan contact op met Burgerzaken.

Soms moeten wij gegevens van de wet bewaren. In dat geval kunt u geen gebruikmaken van het recht op verwijdering. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een uitkering of voor subsidie.

Afspraak over uw privacyrechten

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Maak telefonisch een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat u een geldig identiteitsbewijs meeneemt. Let op! Of een bepaald recht van toepassing is, hangt af van uw specifieke situatie.