Onderzoeken Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie maakt ieder jaar een planning voor de uitvoering van onderzoeken in het komende jaar. In het onderzoeksplan (pdf, 812 KB) is te lezen welke onderzoeken de rekenkamercommissie in 2021 wil uitvoeren.

Afgeronde onderzoeken

Jaarverslag

In de factsheet 'het jaar van de rekenkamercommissie - 2020' (pdf, 73 KB) vindt u een overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers over het afgelopen jaar. 

Alle afgeronde onderzoeken

Een totaaloverzicht van alle onderzoeken leest u in het overzicht van gepubliceerde rapporten (pdf, 107 KB). Publicaties die niet via bovenstaande links beschikbaar zijn, kunt u opvragen via rekenkamercommissie@veenendaal.nl.

Ideeën voor nieuwe onderzoeken

U kunt als inwoner, ambtenaar of raadslid van de gemeente Veenendaal een verzoek indienen bij de rekenkamercommissie om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Uw verzoek moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet het onderwerp te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een aan de gemeente gerelateerde instelling. Het onderzoeksonderwerp moet nadrukkelijk uw persoonlijk belang overstijgen. Ook is het belangrijk dat u uw verzoek goed motiveert. Maak in uw verzoek duidelijk waarom u wilt dat de rekenkamercommissie dieper op dit onderwerp ingaat. 

Heeft u ideeën waarvan u denkt dat de Rekenkamercommissie dat zou moeten onderzoeken? Stuurt u dan een e-mail aan: rekenkamercommissie@veenendaal.nl. Het is van belang dat u in uw e-mailbericht ook uw adresgegevens vermeldt, zodat de rekenkamercommissie u persoonlijk kan laten weten wat er met uw suggestie wordt gedaan.