Onderzoeken rekenkamer

De rekenkamer maakt ieder jaar een planning voor de uitvoering van onderzoeken in het komende jaar. In het onderzoeksplan (pdf, 1 MB)  is te lezen welke onderzoeken de rekenkamer in 2023 wil uitvoeren.

Ideeën voor nieuwe onderzoeken

U kunt als inwoner, ambtenaar of raadslid van de gemeente Veenendaal een verzoek indienen bij de rekenkamer om een bepaald onderwerp te onderzoeken.

Het onderwerp van uw verzoek moet wel te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een aan de gemeente verbonden instelling. Het onderzoeksonderwerp moet ook uw persoonlijk belang overstijgen. En het is belangrijk dat u uw verzoek goed motiveert.

Heeft u ideeën waarvan u denkt dat de rekenkamer dat zou moeten onderzoeken? Stuurt u dan een e-mail aan: rekenkamer@veenendaal.nl. Maak in uw verzoek duidelijk waarom u wilt dat de rekenkamer dieper op dit onderwerp ingaat. 

Afgeronde onderzoeken en rapporten

Een totaaloverzicht van alle onderzoeken leest u in het overzicht van gepubliceerde rapporten (pdf, 109 KB) . Publicaties die niet via onderstaande links beschikbaar zijn, kunt u opvragen via rekenkamer@veenendaal.nl.

Jaarverslag

In het jaarverslag 2022 (pdf, 116 KB)  vindt u een overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers over het afgelopen jaar.