Gemeente Veenendaal koopt voormalig terrein TN Europe BV

TN Europe BV gaat een groot deel van haar activiteiten in Veenendaal staken. Als gemeente hebben we nu, na vestiging van voorkeursrecht, het terrein met gebouwen aan de Smalle Zijde 1B gekocht voor 16,2 miljoen. Dit biedt mogelijkheden om het gebied ten oosten van de meubelboulevard duurzaam te ontwikkelen tot een locatie waar een mix van bedrijven zich kan vestigen. In Veenendaal is namelijk grote behoefte aan nieuwe of vervangende kleinschalige bedrijfsruimten. Deze ontwikkeling draagt indirect ook bij aan de verandering van het Ambacht ten westen van de Groeneveldselaan naar een woonwijk.

Het terrein heeft een oppervlakte van 5,5 hectare

TN Europe BV blijft met een bedrijfsonderdeel op de locatie aanwezig. Hiervoor huren zij voor een periode van 10 jaar 13.000 m2 terug van ons. Voor de rest van het terrein gaan we een ontwikkelingsplan maken. Hierin staat hoe het gebied eruit komt te zien en onder welke voorwaarden bedrijven zich hier mogen vestigen. We gaan vervolgens eerst de gebouwen slopen en de grond saneren. Daarvoor is een bedrag gereserveerd in de koopsom. Daarna wordt de grond in percelen te koop aangeboden aan bedrijven met een milieucategorie van maximaal 3.2. Zij mogen hier vervolgens hun bedrijf bouwen. Met de verkoop van de grond kunnen we de forse aankoopprijs van het terrein terugverdienen.