Eerste buurtbijeenkomsten goed bezocht

Tijdens de twee buurtbijeenkomsten hebben we veel informatie opgehaald. Deze gebruiken we voor het plan dat we maken voor het gebied. Op 31 mei 2022 kwamen grond-/pandeigenaren en ondernemers uit het gebied bij elkaar. Op 9 juni 2022 bewoners in en rondom het gebied. 

 Tijdens deze bijeenkomsten is uitleg gegeven over waar we nu staan, wat we gaan doen en hoe dat er in tijd ongeveer uitziet. Maar we wilden ook graag ophalen wat de buurt van de visie vindt. Waar zijn er volgens hen kansen en mogelijkheden. Of wat zijn aandachtspunten.  

Alle opgehaalde informatie nemen we mee in het ontwikkelingsplan voor Het Ambacht 

We willen dit ontwikkelingsplan eind 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen. In dit plan zijn de voorwaarden opgenomen waaraan de bouwplannen van bouwers en ontwikkelaars moeten voldoen. Maar voordat het zover is, moeten we nog een hoop stappen zetten en komen we zeker nog bij de buurt terug.