Klacht indienen vanwege aanbestedingsprocedure

Bent belanghebbende bij een specifieke aanbesteding en bent u het niet eens met het proces? Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht over aanbesteding indienen

Beschrijf op welke punten u het niet eens bent met de aanbesteding of een onderdeel daarvan.

Dit formulier is niet bedoeld voor acquisitie. Heeft u algemene vragen over een aanbesteding, dan kunt u gebruik maken van de nota van inlichtingen die bij de aanbesteding hoort.

Wanneer bent u belanghebbend?

Belanghebbenden zijn ondernemers die direct belang hebben bij het verwerven van een overheidsopdracht, bijvoorbeeld:

  • gegadigden
  • (potentiĆ«le) inschrijvers
  • onderaannemers van (potentiĆ«le) inschrijvers
  • brancheorganisaties
  • klachtenloketten van ondernemers.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

  • Binnen 3 werkdagen krijgt u van ons telefonisch of per mail een reactie.
  • De gemeente onderzoekt de klacht en beoordeelt of de klacht (deels) terecht of onterecht is en wat er met de klacht gedaan wordt.
  • Een klacht zet een aanbestedingsprocedure niet stil. Afhankelijk van de klacht bepaalt de gemeente of de aanbestedingsprocedure doorgaat, tijdelijk wordt onderbroken of helemaal wordt stopzet.

Wilt u meer uitleg over een procedure of heeft u vragen over de inhoud, dan kunt u gebruik maken van de inlichtingenronde die bij de aanbesteding hoort.