Inschrijven op groslijsten openbare ruimte

Registreren bij EMVI-prestatiemeting

Groslijsten infrastructurele werken

Het gaat om de volgende acht groslijsten (pdf, 5.27 MB):

 1. Onderhoud aan straatwerk 
 2. Onderhoud en aanleg van rioolaansluitingen 
 3. Onderhoud aan asfalt 
 4. Reconstructie/nieuwe aanleg van straatwerk 
 5. Reconstructie/nieuwe aanleg van riolering (exclusief relining en drukriolering) 
 6. Reconstructie/nieuwe aanleg van asfalt 
 7. Werken in verontreinigd grondwater 
 8. Omgevingsmanagement

Inschrijven op de groslijsten

 • Ga naar de emviprestatiemeting en login met uw e-mailadres en wachtwoord, selecteer 'Gemeente Veenendaal' op het dashboard.
 • Vul uw algemene correspondentiegegevens in en upload een ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (pdf, 268 KB)
 • Meld u vervolgens aan voor één of meerdere groslijsten door te klikken op 'registreer' en de gevraagde groslijst-specifieke geschiktheidseisen te uploaden, klik op 'registreer voor deze groslijst' om de registratie te voltooien.
 • U ontvangt van de gemeente een bericht als de aanmelding is ontvangen en een bericht over de toelating op de groslijst. Wanneer u niet wordt toegelaten, neemt de gemeente contact met u op en bespreekt de reden met u.

Andere aanbestedingen

Voor opdrachten die niet onder één van de groslijsten vallen, staat het de gemeente vrij om bedrijven op een andere wijze te selecteren.