Inschrijven op groslijsten openbare ruimte

Voor werken in de openbare ruimte heeft gemeente Veenendaal acht groslijsten opgesteld voor meervoudig onderhandse opdrachten. Aannemers kunnen zich aanmelden als potentieel opdrachtnemer voor gemeente Veenendaal door een account aan te maken bij EMVI-prestatiemeting. Dit is de applicatie die de groslijstsystematiek en selectieprocedures voor gemeente Veenendaal gebruikt.

Registreren bij EMVI-prestatiemeting

Groslijsten infrastructurele werken

Het gaat om de volgende acht groslijsten (pdf, 5 MB) :

 1. Onderhoud aan straatwerk 
 2. Onderhoud en aanleg van rioolaansluitingen 
 3. Onderhoud aan asfalt 
 4. Reconstructie/nieuwe aanleg van straatwerk 
 5. Reconstructie/nieuwe aanleg van riolering (exclusief relining en drukriolering) 
 6. Reconstructie/nieuwe aanleg van asfalt 
 7. Werken in verontreinigd grondwater 
 8. Omgevingsmanagement

Inschrijven op de groslijsten

 • Ga naar de emviprestatiemeting en login met uw e-mailadres en wachtwoord, selecteer 'Gemeente Veenendaal' op het dashboard.
 • Vul uw algemene correspondentiegegevens in en upload een ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (pdf, 268 KB)
 • Meld u vervolgens aan voor één of meerdere groslijsten door te klikken op 'registreer' en de gevraagde groslijst-specifieke geschiktheidseisen te uploaden, klik op 'registreer voor deze groslijst' om de registratie te voltooien.
 • U ontvangt van de gemeente een bericht als de aanmelding is ontvangen en een bericht over de toelating op de groslijst. Wanneer u niet wordt toegelaten, neemt de gemeente contact met u op en bespreekt de reden met u.

Andere aanbestedingen

Voor opdrachten die niet onder één van de groslijsten vallen, staat het de gemeente vrij om bedrijven op een andere wijze te selecteren.