Inschrijven voor infrastructurele werken en ingenieursdiensten

Voor werken in de openbare ruimte heeft gemeente Veenendaal 16 overzichtslijsten (groslijsten) opgesteld voor meervoudig onderhandse opdrachten. Aannemers kunnen zich aanmelden als potentieel opdrachtnemer voor gemeente Veenendaal via Qfact. Deze applicatie gebruikt gemeente Veenendaal voor inzicht in belangstellenden en de selectie.

Overzichtslijsten infrastructurele werken en ingenieursdiensten

Het gaat om de volgende zestien 'groslijsten'..

 1. Onderhoud aan straatwerk 
 2. Onderhoud en aanleg van rioolaansluitingen 
 3. Onderhoud aan asfalt 
 4. Reconstructie/nieuwe aanleg van straatwerk 
 5. Reconstructie/nieuwe aanleg van riolering (exclusief relining en drukriolering) 
 6. Reconstructie/nieuwe aanleg van asfalt 
 7. Werken in verontreinigd grondwater 
 8. Omgevingsmanagement
 9. Ingegraal civieltechnisch ontwerp en contractvoorbereiding
 10. Integraal ontwerpdiensten openbare ruimte
 11. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten Bomen, groen, ecologie
 12. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten Wegbouwkundig
 13. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten Riolering en waterhuishouding
 14. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten Verkeerskundig
 15. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten Constructief
 16. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten Sportvelden

Inschrijven op de groslijsten

 • Ga naar app.qfact.nl en registreer uw bedrijf (eerte keer) of log in met uw e-mailadres en wachtwoord
 • Selecteer 'Gemeente Veenendaal' op het dashboard
 • Vul uw algemene correspondentiegegevens in en upload een ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 • Meld u vervolgens aan voor één of meerdere groslijsten:
  • Klik op 'registreer' en upload de gevraagde groslijst-specifieke geschiktheidseisen
  • Klik op 'registreer voor deze groslijst' om de registratie te voltooien
 • U ontvangt van de gemeente een bericht als de aanmelding is ontvangen en ook een bericht over de toelating op de groslijst. Wanneer u niet wordt toegelaten, neemt de gemeente contact met u op en bespreekt de reden met u.

Andere aanbestedingen

Voor opdrachten die niet onder één van de groslijsten vallen, staat het de gemeente vrij om bedrijven te selecteren.