Inschrijven op groslijsten infrastructurele werken en ingenieursdiensten

Voor werken in de openbare ruimte heeft gemeente Veenendaal 16 groslijsten opgesteld voor meervoudig onderhandse opdrachten. Aannemers kunnen zich aanmelden als potentieel opdrachtnemer voor gemeente Veenendaal door zich aan te melden bij Qfact. Deze applicatie gebruikt gemeente Veenendaal voor de groslijstsystematiek en selectieprocedures.

Groslijsten infrastructurele werken en ingenieursdiensten

Het gaat om de volgende zestien groslijsten. Klik hieronder om de pdf te downloaden.

 1. Onderhoud aan straatwerk 
 2. Onderhoud en aanleg van rioolaansluitingen 
 3. Onderhoud aan asfalt 
 4. Reconstructie/nieuwe aanleg van straatwerk 
 5. Reconstructie/nieuwe aanleg van riolering (exclusief relining en drukriolering) 
 6. Reconstructie/nieuwe aanleg van asfalt 
 7. Werken in verontreinigd grondwater 
 8. Omgevingsmanagement
 9. Ingegraal civieltechnisch ontwerp en contractvoorbereiding
 10. Integraal ontwerpdiensten openbare ruimte
 11. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten: Bomen, groen, ecologie
 12. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten: Wegbouwkundig
 13. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten: Riolering en waterhuishouding
 14. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten: Verkeerskundig
 15. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten: Constructief
 16. Onderzoeks-, advies-, en ingenieursdiensten: Sportvelden

Inschrijven op de groslijsten

 • Ga naar app.qfact.nl en registreer uw bedrijf of login met uw e-mailadres en wachtwoord, selecteer 'Gemeente Veenendaal' op het dashboard. Vul uw algemene correspondentiegegevens in en upload een ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 • Meld u vervolgens aan voor één of meerdere groslijsten door te klikken op 'registreer' en de gevraagde groslijst-specifieke geschiktheidseisen te uploaden, klik op 'registreer voor deze groslijst' om de registratie te voltooien.
 • U ontvangt van de gemeente een bericht als de aanmelding is ontvangen en een bericht over de toelating op de groslijst. Wanneer u niet wordt toegelaten, neemt de gemeente contact met u op en bespreekt de reden met u.

Andere aanbestedingen

Voor opdrachten die niet onder één van de groslijsten vallen, staat het de gemeente vrij om bedrijven op een andere wijze te selecteren.