Inschrijven op opdrachten voor de gemeente

Opdrachten voor de gemeente vindt u via Tenderned. Voor werken in de openbare ruimte zijn acht groslijsten opgesteld voor meervoudig onderhandse opdrachten. Aannemers kunnen zich aanmelden via EMVI-prestatiemeting.

Aanbestedingsdocumenten raadplegen

In het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden vindt u meer informatie over de regels en voorwaarden die de gemeente aan leveranciers stelt.