URECA-loket voor ondernemers

In de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) bundelen regionale ondernemers, gemeenten, de provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht belangeloos hun krachten om ondernemers in de regio Utrecht te helpen. Wil een ondernemer weten voor welke steunmaatregelen hij/zij in aanmerking komt? Of met iemand sparren over bedrijfsvoering of businessmodel? Voor elke ondernemersvraag die met corona te maken heeft, kun je bij het URECA-loket terecht. Voor alle ondernemers in de regio Utrecht, groot en klein, uit elke sector. Over veelvoorkomende vragen organiseert de EBU voor het URECA-loket webinars; bijvoorbeeld over de COL-regeling, of de faillissementswet.

Voucherregeling MKB

Soms zijn de gratis adviesgesprekken van het URECA-loket niet afdoende en is het noodzakelijk dat ondernemers aanvullend advies en ondersteuning inwinnen. Via het URECA-loket kan dan een adviestegoed worden aangevraagd. Het tegoed kan gebruikt worden voor meer strategische vraagstukken gericht op de langere termijn van de onderneming door het inzetten van een adviseur uit het eigen netwerk van de ondernemer of uit het netwerk van URECA.

Corona OverbruggingsLening (COL)-regeling

Door het ministerie van EZK is in totaal €300 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht verstrekt op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL) voor bedrijven in de provincie Utrecht. Het URECA-loket kan ondersteunen bij een aanvraag. Tot nu toe hebben 152 bedrijven een aanvraag ingediend waarvan er 57 zijn toegekend voor een totaalbedrag van ruim €11 miljoen. De regeling staat nog open tot 1 oktober 2020.