Tozo-uitkering en een partner?

U ontving in 2020 een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Binnenkort doet u waarschijnlijk belastingaangifte over het jaar 2020. De Tozo-uitkering telt mee als inkomen van u en uw eventuele partner en moet u beiden uw inkomen opgeven bij die belastingaangifte. Zowel u als uw eventuele partner ontvangen hiervoor een jaaropgaaf.

Wat is er aan de hand?

Als u of uw partner in de periode dat u de Tozo-uitkering ontving in 2020 óók in loondienst werkte, heeft u mogelijk te veel Tozo-uitkering heeft ontvangen. Dit laatste is zeker het geval als u een uitkering Tozo 1 ontving en uw partner toen in loondienst werkte. Met zijn of haar inkomsten hoefde bij uw Tozo 1-uitkering geen rekening te worden gehouden. Maar voor de berekening van de algemene heffingskorting moet met deze inkomsten wel rekening worden gehouden. 

Hoe kan dit?

Over de Tozo-uitkering wordt loonbelasting afgedragen. Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting toegepast. Dit is een korting op de loonbelasting, waardoor u netto meer uitkering overhoudt. Deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw totale inkomen stijgt. Als er door werkgevers en/of uitkeringsinstanties niet voldoende rekening is gehouden met andere inkomsten, is er te veel heffingskorting toegepast. Dan is er te weinig loonbelasting over uw totale inkomen afgedragen. Deze belasting moet u achteraf nog betalen.

Wat moet u doen?

U geeft de inkomsten van uzelf en uw partner op bij uw belastingaangifte over 2020. Ook uw Tozo- uitkering geeft u op. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting u allebei recht had in 2020. Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit teveel verrekend met uw teruggaaf (en krijgt u minder geld terug) of krijgt u een hogere naheffing (en moet u meer belasting betalen).

Wij adviseren u voor nadere vragen over de inkomstenbelasting en heffingskortingen contact op te nemen met de Belastingdienst.