Hulp bij herorientatie

Wilt u stoppen of bent u onlangs gestopt met uw eigen onderneming en wilt u weer in loondienst werken? Het Regionaal Mobiliteitsteam van de Regio Foodvalley helpt u bij het zoeken naar een geschikte baan. Zij bieden onder andere:

  • Loopbaanadvies
  • Sollicitatiebegeleiding
  • Scholing
  • Praktijkleren

Meer informatie is te vinden op de website van het Werkgeverservicepunt van de Region Foodvalley