Bericht burgemeester Gert-Jan Kats

Beste Veenendaler,

Het coronavirus houdt ons nu al meer dan 3 maanden in de greep. Ik realiseer me dat dit écht een lange tijd is. En ook ik verlang naar het einde van het coronatijdperk. Helaas zijn we nog niet zover. Voor iedereen heeft het virus verregaande gevolgen gehad. Er zijn mensen overleden door het virus. En velen zijn ziek geweest. Gelukkig gaan we de goede kant op. Hoe moeilijk dat ook is, moeten we volhouden tot er een vaccin is tegen het virus.
Deze week kondigde het Kabinet verdere versoepeling van de maatregelen aan. Zelfs meer dan we hadden gehoopt en voorzien en dat is een groot compliment aan ons allemaal. Door ons goed aan de maatregelen te houden, gaan we een vakantieperiode in waarin weer veel meer mag. En dat is een mooi vooruitzicht. 

Ik ben vooral ook heel blij voor de scholieren op het voortgezet onderwijs. Na de vakantie kunnen de lessen weer gewoon gevolgd worden. En ook sporten is voor deze leeftijdsgroep weer op de gebruikelijke wijze mogelijk. Ik ben ook blij voor de mensen in de verpleegtehuizen en de huizen voor mensen die onder begeleiding wonen. Er mag weer bezoek komen en jullie mogen ook weer naar buiten. Ik ben blij voor al die (horeca)ondernemers, het theater, organisatoren van evenementen, kerken en geloofsgemeenschappen, de cultuurorganisaties, de vervoersbedrijven, de marktkooplui. Er komt meer ruimte voor jullie activiteiten en dat is goed voor jullie business en ook goed voor ons allemaal in Veenendaal. 

Het gewone leven komt steeds meer op gang. Maar we zijn er nog lang niet. We hebben onze gezamenlijke vijand teruggedrongen, maar hij is nog niet verslagen. We moeten waakzaam blijven. Ons blijven houden aan de maatregelen die de verspreiding van het virus tegen moeten gaan. We mogen genieten van de ruimte, maar niet verslappen. Dus vermijd nog steeds drukke plekken, werk zoveel als mogelijk thuis, zorg voor goede (hand)hygiëne en blijf thuis bij gezondheidsklachten. Houd anderhalve meter afstand. Het leven op afstand van elkaar voelt voor velen zwaar en dat is het ook. Maar zolang het virus onder ons is, zonder adequate medicijnen, is dit bewezen de beste remedie!

Het versoepelen van de maatregelen doet meer en meer een beroep op onze zelfbeheersing en zelfdiscipline. We gaan op vakantie. Sommige binnen Nederland, anderen gaan binnen Europa op reis. We verheugen ons op de vrijheid die we tijdens vakanties voelen. En dat mag! Alleen mag deze vrijheid niet verward worden met het toe-eigenen van alle vrijheden. Dat de rem eraf gaat. En dat we de maatregelen zoals het bewaren van 1,5 meter afstand tot elkaar, niet naleven. We mogen het onszelf en vooral ook anderen niet aandoen dat het virus de kans krijgt terug te vechten en dat we de versoepelingen weer moeten terugdraaien. Dus houd vol! En ga goed voorbereid op vakantie, dus lees de coronamaatregelen die gelden voor het land van bestemming goed door. 

Heel graag dank ik alle Veenendalers voor hun inzet tijdens de afgelopen maanden in de strijd tegen Corona, op welke wijze dan ook, en voor het goed naleven van de maatregelen!

Ik wens u allemaal een welverdiende vakantie en een prachtige zomer toe. Blijf omkijken naar elkaar. Houd rekening met elkaar en vooral met de meest kwetsbaren onder ons.

“Door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar” 
(minister-president Mark Rutte)

Gert-Jan Kats
Burgemeester 

Naar overzicht