Vooruitblik op de agenda van september

Het zomerreces is voorbij, een nieuw politiek jaar is begonnen. In september vragen een aantal uiteenlopende onderwerpen de aandacht van de raad. In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor u eruit. Ook leest u op welke manier u invloed kunt uitoefenen op de besluiten van de raad. 

Gebiedsvisie Franse Gat

In het Franse Gat staat de komende jaren veel te gebeuren. De gemeente, Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting hebben daarom een gebiedsvisie voor het Franse Gat opgesteld. In deze gebiedsvisie komen ontwikkelingen samen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, arbeidsparticipatie en armoedebestrijding, energieneutraal, klimaatadaptatie en bodemsanering. De gebiedsvisie is het toekomstbeeld van de wijk en biedt houvast voor de uitvoeringsplannen. De raad wordt in september gevraagd om de gebiedsvisie vast te stellen.

Warmtevoorziening Groenpoort

Het college vraagt de raad om een besluit te nemen over de warmtevoorziening van Groenpoort, de laatste nog te bouwen wijk van Veenendaal-Oost. Net als bij de wijken Buurtstede en Veenderij, is het voornemen dat ook Groenpoort een collectief warmtesysteem krijgt. Het college stelt de raad voor om als gemeente voor de helft aandeelhouder te worden in de nieuwe vennootschap die Groenpoort van energie moet voorzien. Daarnaast wordt voorgesteld om als gemeente borg te staan zodat de nieuwe vennootschap geld kan lenen voor de aanleg van het warmtesysteem.               

Uw mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel tijdens de vergaderingen van de raadscommissie op dinsdag 8 september, woensdag 9 september en donderdag 10 september. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt.

Inspreken

Tijdens vergaderingen van de raadscommissie is er gelegenheid om uw mening te geven over onderwerpen die op de agenda staan. De raadscommissie van september wordt vanwege de coronacrisis digitaal afgehandeld. Wilt u uw mening geven over één van de onderwerpen op de agenda? Wij bieden u de mogelijkheid om zowel digitaal als schriftelijk in te spreken.

Digitaal

Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk vrijdag 4 september voor 10.00 uur via griffie@veenendaal.nl . Na uw aanmelding nemen wij contact met u op voor het bespreken van de werkwijze.

Schriftelijk

Wilt u alleen schriftelijk inspreken? Uw schriftelijke inspraaktekst kunt u mailen naar griffie@veenendaal.nl . Insturen kan tot uiterlijk 13.00 uur op de vergaderdag van de raadscommissie waar u wilt inspreken.

Besluit

In de raadsvergadering van donderdag 17 september besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda’s vindt u in ons raadsinformatiesysteem

Naar overzicht