Vooruitblik op de agenda van januari

Waar gaat de raad in januari mee aan de slag? In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor u eruit. Ook leest u op welke manier u invloed heeft op de besluiten van de raad.

Warmtevoorziening Groenpoort

In februari 2021 heeft de raad besloten om via een zogeheten publiek-private samenwerking een collectief warmtesysteem aan te leggen in de nieuwe wijk Groenpoort. De aanbesteding hiervoor heeft echter geen partner opgeleverd. Vanwege de beperkte tijd is er wel een alternatief nodig. Het college stelt daarom voor om te kiezen voor een zogeheten quasi-inbesteding via DEVO. Dit is mogelijk omdat de gemeente inmiddels volledig eigenaar is van DEVO. Volgens het college heeft dit besluit geen gevolgen voor inwoners. Er is nog steeds sprake van een hoge duurzaamheidsambitie voor de wijk en er wordt ingezet op een vorm van participatie door bewoners. In januari wordt een raadsbesluit gevraagd over deze wijziging van de aanbesteding.  

 Regiovisie Jeugdhulpregio Foodvalley

Gemeenten hebben de taak om voor hun inwoners de zorg en ondersteuning mogelijk te maken die ze nodig hebben. De ambitie daarbij is kwalitatief goede zorg bieden, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezinnen. Zorg die bovendien betaalbaar blijft. Om die ambitie waar te maken, is samenwerking en goed opdrachtgeverschap cruciaal. Die ambitie is uitgewerkt in de Regiovisie die nu aan de raad voorligt. 

Uw mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel en de overige onderwerpen op de agenda tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 18 januari en donderdag 20 januari. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Meer informatie over inspreken leest u in het item onder dit artikel. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 januari besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda‚Äôs, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vindt u altijd in ons raadsinformatiesysteem.

Naar overzicht