Voorstel voor vrijstelling winkeltijden op zon- en feestdagen

In oktober bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de fractie van D66, gesteund door Lokaal Veenendaal, PvdA, GroenLinks, VVD, ProVeenendaal, DENK en Fractie Saidi. D66 stelt de raad voor om winkeliers zelf te laten kiezen welke werk-, zon- en feestdagen zij geopend willen zijn. De openingstijden op die dagen mogen in dat geval tussen 06.00 en 22.00 uur zijn. Daarnaast worden de openingstijden voor avondwinkels in het voorstel verruimd naar 22.00 uur tot 06.00 uur, onafhankelijk van zon- en feestdagen. D66 wil met deze wijziging ruimte aan winkeliers laten om zelf te bepalen wanneer zij open willen zijn.

Wanneer winkels open mogen en gesloten moeten zijn, is geregeld in de Winkeltijdenwet. Het uitgangspunt van de Winkeltijdenwet is dat de winkels op zon- en feestdagen en voor 6.00 uur en na 22.00 uur gesloten zijn. Maar gemeenten kunnen zelf bepalen of (en in hoeverre) zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. D66 stelt de raad nu voor om een nieuwe Verordening Winkeltijden Veenendaal vast te stellen waarin een algemene vrijstelling wordt verleend voor de verboden in de Winkeltijdenwet.  

Uw mening

De raad bespreekt het initiatiefvoorstel van D66 tijdens de vergadering van de raadscommissie in oktober. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Hiervoor is op woensdag 29 september een inspraakavond georganiseerd. Als u wilt inspreken, dan is aanmelden noodzakelijk. Dit kan tot dinsdag 28 september uiterlijk 13.00 uur bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadscommissie van dinsdag 5 oktober wordt het initiatiefvoorstel oordeelsvormend besproken. Tijdens deze commissievergadering is inspreken niet meer mogelijk. In de raadsvergadering van donderdag 14 oktober neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel. De meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vindt u altijd in ons raadsinformatiesysteem

Naar overzicht