Voorstel voor opruimplicht hondenpoep

Voorstel voor opruimplicht hondenpoep

In oktober bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de SGP. Deze partij stelt de raad voor om een opruimplicht voor hondenpoep in te stellen bij de groenstroken die nu als hondenuitlaatplaats dienen. Hondenbezitters moeten in dat geval overal in Veenendaal hondenuitwerpselen opruimen, met uitzondering van de zogenoemde losloopgebieden. De SGP wil met deze wijziging de regels vereenvoudigen, overlast verminderen en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.   

In Veenendaal zijn veel verschillende soorten uitlaatgebieden, met bijbehorende regels en borden. Het algemene uitgangspunt is dat iedereen in Veenendaal zijn hond vrijwel overal aangelijnd kan uitlaten en dat er daarbij een opruimplicht voor hondenpoep geldt. In de afgelopen jaren zijn er op diverse plekken voorzieningen voor het opruimen van de uitwerpselen gekomen in de vorm van DepoDog-bakken met zakjes. Daarnaast zijn er de zogenoemde hondenuitlaatplaatsen waar honden wél aangelijnd moeten zijn, maar waar nu nog géén opruimplicht geldt. Dit zijn over het algemeen kleine groenstroken in de woonbuurten. In het voorstel van de SGP gaat ook hier de opruimplicht gelden.

Uitzonderingen

Er zijn gebieden waar zowel de aanlijnplicht als de opruimplicht niet geldt. Dit zijn de zogenoemde losloopgebieden. Voor deze – meestal omheinde - gebieden wijzigt er niets met het initiatiefvoorstel van de SGP. Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen waar honden in het geheel niet mogen komen, zoals kinderspeelplekken, of alleen als men daarvoor in het bezit is van een vergunning, zoals het centrumgebied. Ook hiervoor geldt dat er niets wijzigt op basis van het initiatiefvoorstel van de SGP.

Extra DepoDogs

Door het uitbreiden van de opruimplicht voor hondenpoep, komt er geld vrij dat nu nog besteed wordt aan het beheer van de hondenuitlaatplaatsen. De SGP stelt voor om dit geld beschikbaar te houden voor de hondenbezitters en te besteden aan het plaatsen en het beheer van extra DepoDogs.

Uw mening

De raad bespreekt het initiatiefvoorstel van de SGP tijdens de vergadering van de raadscommissie op 6 oktober. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de commissievergadering, uiterlijk 13.00 uur, door te mailen naar griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van 15 oktober neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel.

Naar overzicht