Voorstel voor instellen raadgevend referendum

In juni bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de SP-fractie. Deze fractie stelt de raad voor om in Veenendaal een raadgevend referendum in te stellen. De SP wil met dit voorstel inwoners meer invloed geven op de besluiten van de raad. Volgens de SP kan het bij grote onderwerpen voorkomen dat – ondanks een gedegen participatietraject – niet álle inwoners zich gehoord voelen. In dat geval kunnen zij op basis van de referendumverordening een referendum aanvragen.  

Om een referendum in te voeren moet de gemeenteraad een referendumverordening vaststellen. Hierin staan kaders waar eventuele referenda in de gemeente Veenendaal aan moeten voldoen. Ook staat in de referendumverordening over welk type onderwerpen inwoners een referendum kunnen aanvragen en onder welke voorwaarden. Voor advies en toezicht wordt een referendumcommissie ingesteld. Het voorstel van de SP voorziet in een raadgevend referendum. Dat betekent dat de uitslag van zo’n referendum niet bindend is voor de gemeenteraad.     

Uw mening

De raad bespreekt het initiatiefvoorstel van de SP tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 6 juni. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Wij bieden u verschillende mogelijkheden om in te spreken. Neem contact op via griffie@veenendaal.nl voor meer informatie en aanmelden. Aanmelden kan tot dinsdag 6 juni uiterlijk 13.00 uur. In de raadsvergadering van donderdag 22 juni neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel.