Vooruitblik op de agenda van november

Een nieuwe vergadermaand staat voor de deur. Een maand waarin de raad over diverse onderwerpen spreekt en besluit. Soms zijn die onderwerpen heel tastbaar en gaat het over uw directe leefomgeving. Op een ander moment praat de raad over minder zichtbare thema’s, maar dat maakt ze niet minder belangrijk. In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor u eruit. Ook leest u op welke manier u invloed heeft op de besluiten van de raad.

Warmtevoorziening Groenpoort

In september sprak de raad over de warmtevoorziening voor Groenpoort. Het voorstel werd toen na uitgebreide bespreking door de raad van de agenda gehaald. Het college stelt de raad in een gewijzigd voorstel voor om in Groenpoort voor een collectief warmtesysteem te kiezen. De gemeente zou hierbij  voor de helft aandeelhouder moeten worden in een publiek-private samenwerking die Groenpoort van energie moet voorzien. Voorwaarde daarbij is dat de mogelijkheden voor bewonersparticipatie worden uitgewerkt en dat de gemeente binnen vijf jaar na start van de levering de deelname aan de samenwerking kan heroverwegen. De vormgeving van de publiek-private samenwerking moet nog verder worden uitgewerkt en daarbij wordt verkend in hoeverre kan worden aangesloten bij activiteiten van DEVO. In het raadsvoorstel staan ook enkele alternatieven genoemd die de raad kan overwegen. Een eventuele borgstelling door de gemeente maakt geen deel uit van dit raadsvoorstel.

Optimalisatie aanbiedvoorwaarden afvalbrengstation

Ieder jaar stijgt het aantal bezoekers aan het afvalbrengstation. Er ontstonden lange wachtrijen, onveilige verkeerssituaties en stijgende kosten doordat afval in de verkeerde containers terecht komt. Het college heeft daarom al eerder een reserveringssysteem ingesteld. Dit systeem blijft bestaan. Daarnaast stelt het college nu voor om het maximum van zes bezoeken per jaar af te schaffen. Wel zou er dan vanaf het zevende bezoek € 10 per bezoek betaald moeten worden. Daarnaast word voorgesteld dat drie bezoeken zonder extra kosten aan het afvalbrengstation inwisselbaar zijn voor één keer zonder extra kosten ophalen van grof afval aan huis. Als laatste wordt voorgesteld dat bouwafval niet meer naar het afvalbrengstation gebracht mag worden. De afvalstoffenheffing kan door deze maatregelen met ruim € 10 verlaagd worden.

Uw mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel tijdens de vergaderingen van de raadscommissie op maandag 16 novemberdinsdag 17 november en donderdag 19 november. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Aanmelden kan tot op de dag van de commissievergadering, uiterlijk 13.00 uur, door te mailen naar griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van donderdag 26 november besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda’s en de vergaderstukken vindt u in ons raadsinformatiesysteem

Naar overzicht