Raad Veenendaal in gesprek over wij-zij denken

De gemeenteraad van Veenendaal organiseert op maandagavond 3 april een beeldvormende avond over maatschappelijk ongenoegen en polarisatie. Tijdens deze bijeenkomst legt prof. dr. Kees van den Bos uit wat polarisatie is en welke gevolgen dit kan hebben. In een panelgesprek vertellen lokale professionals, zoals een jongerenwerker en een wijkagent, hoe zij polarisatie terug zien in de Veenendaalse samenleving. Afsluitend gaan alle aanwezigen onder leiding van filosoof Bart Brandsma op zoek naar praktische handvatten om met wij-zij denken om te gaan en sociale verbinding te bevorderen. Iedere Veenendaler is van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.    

Het onderwerp polarisatie staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Van de coronacrisis, de opvang van vluchtelingen, het klimaat, tot aan de komst van de wolf; rondom steeds meer onderwerpen staan mensen tegenover elkaar. Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bleek onlangs dat 75% van de Nederlanders vindt dat polarisatie de laatste jaren sterk is toegenomen in de maatschappij. 54% van de Nederlanders in het SCP-onderzoek gaf aan zich hier zorgen over te maken. Stichting Ideële Reclame (SIRE) startte daarop onlangs de campagne ‘verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt’. Redenen genoeg voor de gemeenteraad van Veenendaal om ook lokaal dit onderwerp op de agenda te zetten. Maatschappelijke onrust, polarisatie en in incidentele gevallen radicalisering en extremisme is één van de prioriteiten in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 waar de raad in april over besluit.   

Beeldvormende avond bijwonen?

De bijeenkomst vindt plaats in de aula van het Christelijk Lyceum Veenendaal, Kerkewijk 149, en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Aanmelden is niet nodig. Mail voor vragen of meer informatie naar griffie@veenendaal.nl of bel met 0318 538 538 (vragen naar de griffie).