Op weg naar een raadsakkoord

Op 14, 15 en 16 maart is er een nieuwe gemeenteraad gekozen. De raadsfracties hebben ProVeenendaal als grootste partij het initiatief gegeven om de onderhandelingen te starten voor een nieuw college. Informateur Klaas Tigelaar heeft met alle raadsfracties gesproken. Hoe ziet het traject er verder uit? 

Informateur Klaas Tigelaar heeft op woensdag 13 april zijn bevindingen gedeeld in een openbare bijeenkomst. U kunt deze bijeenkomst terugkijken op veenendaal.raadsinformatie.nl. Het advies van de informateur was om aan het begin van het formatieproces te starten met een open dialoog met de samenleving en de gemeenteraad. Ook adviseerde de informateur om met ProVeenendaal, ChristenUnie, SGP en VVD de formatiegesprekken in te gaan om te komen tot een akkoord op hoofdlijnen.

Stadsgesprek | 20 april

Op woensdag 20 april ontving de raad veertig (maatschappelijke) organisaties voor gesprekken rondom de vraag: waar moeten we de komende vier jaar aan werken in Veenendaal? Dit leverde mooie gesprekken op over ambities en doelen, maar ook over knelpunten waar aan gewerkt moet worden. De opgehaalde reacties worden meegenomen richting het raadsakkoord.   

Wijkgesprekken | 27, 29 en 30 april

Naast gesprekken met (maatschappelijke) organisaties en ondernemers ging de gemeenteraad in dialoog met inwoners. Hiervoor gingen raadsleden de wijken in om te vragen waar Veenendaal de komende vier jaar aan moet werken. En wat inwoners belangrijk vinden daarbij. Honderden gesprekjes verder, zijn er tal van ideeën en wensen opgehaald. Deze reacties geven de gemeenteraad een beeld van de belangen en wensen van inwoners in Veenendaal.

Online participatietraject | 30 april - 16 mei

Via het stadsgesprek en de wijkgesprekken hebben raadsleden al heel veel Veenendaalse inwoners en organisaties gesproken. Maar dat kan altijd meer. Daarom is het ook mogelijk om online ideeën in te dienen via raadsakkoord.veenendaal.nl. Dien zelf een idee in, of like / reageer op een al eerder ingediend idee. 

Presentatie concept-raadsakkoord | 19 mei

Op donderdag 19 mei wordt het concept-raadsakkoord gepresenteerd aan raad en samenleving. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt nog. 

Vaststelling raadsakkoord | Eind mei

In een openbare raadsvergadering stelt de gemeenteraad het raadsakkoord 2022-2026 vast. Hierbij controleert de gemeenteraad of de inbreng vanuit de samenleving voldoende terugkomt in het akkoord. Zodra het akkoord voldoende is besproken neemt de raad een besluit over het akkoord. 

Aan de slag

Na vaststelling van het raadsakkoord en de benoeming van wethouders gaat het college van burgemeester en wethouders aan de slag met het uitwerken van alle ambities voor Veenendaal. Het college komt komende vier jaar met voorstellen terug naar de gemeenteraad en de samenleving. Gemeenteraad en college hebben daarbij verschillende rollen en verantwoordelijkheden, maar één gezamenlijk belang: de inwoners van Veenendaal.