Gemeenteraad neemt besluit over ambities voor de komende vier jaar

De gemeenteraad heeft op 30 mei een besluit genomen over het raadsakkoord 2022-2026 ‘Samen werken in vertrouwen’. Een grote meerderheid kan zich vinden in de thema’s en ambities voor de komende bestuursperiode. Het akkoord is het resultaat van een intensief traject met de gemeenteraad en de samenleving en is door middel van brede participatie tot stand gekomen. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gaven alle fracties in de gemeenteraad bij de informateur aan een akkoord op hoofdlijnen te willen. De informateur Klaas Tigelaar adviseerde dat akkoord te ontwikkelen in een open dialoog met de samenleving. Tijdens een stadsgesprek, wijkgesprekken en in een online traject werden honderden reacties en ideeën opgehaald. Ook vond er een sessie met de gemeenteraad plaats. Al deze inbreng is betrokken bij het opstellen van thema’s en ambities in het akkoord.

Open akkoord

De meeste fracties in de raad waren eensgezind in hun doelstelling om geen politiek in het akkoord te brengen. Raadslid Yvonne Bottema (VVD): “Het raadsakkoord geeft aan waar we als raad aan willen werken de komende vier jaar. Hoe we dat gaan doen, dat bepalen we in de gemeenteraad, met inbreng van de samenleving. Het akkoord is dus geen dichtgetimmerde set aan afspraken waarbij de uitkomst van tevoren al vaststaat. Iedere fractie kan de komende vier jaar in de raad het eigen politieke geluid laten horen en kan vrij stemmen. Het debat en de besluitvorming vindt dus plaats waar het hoort, in de gemeenteraad.”

Bestuursstijl

Een prominent thema in het raadsakkoord is de bestuursstijl. Hierin staan de principes die de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders belangrijk vinden voor de komende bestuursperiode. Raadslid Ronald van der Weerd (ProVeenendaal): “De bestuursstijl loopt als een rode draad door het akkoord heen. We staan als raad en college voor een toegankelijke en transparante bestuursstijl, waarbij denken in mogelijkheden voorop staat. De werkwijze waarbij de gemeenteraad, met inbreng van de Veense samenleving, per thema de komende 4 jaar richting geeft is uniek voor Veenendaal. Het is fijn te constateren dat er vanuit de raad vertrouwen is in deze stijl van samenwerken en besturen.”

Uitvoering

Het college van burgemeester en wethouders werkt de aanpak en planning van het akkoord verder uit en komt met een voorstel terug naar de gemeenteraad. Hierbij wordt duidelijk wanneer de thema’s aan de orde komen en op welke manier de samenleving hierbij betrokken worden.