Concept-raadsakkoord gepubliceerd

Op donderdag 19 mei is het concept-raadsakkoord ‘Samen werken in vertrouwen’ gepubliceerd. In dit concept-raadsakkoord staan, op hoofdlijnen, de belangrijkste thema’s en ambities voor de komende vier jaar. In dit akkoord staat waar we aan willen werken. De gemeenteraad bepaalt de komende vier jaar, met inbreng vanuit de Veenendaalse samenleving, hoe we dat gaan doen.

Het akkoord

Het akkoord is het resultaat van een intensief (in)formatieproces. De politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s en in de gesprekken met de informateur aangegeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor de komende vier jaar. Inwoners, (maatschappelijke) organisaties, verenigingen en ondernemers uit Veenendaal hebben in stads- en wijkgesprekken aangegeven wat zij van waarde vinden voor de stad, hun wijk, buurt of straat. Al deze input is betrokken bij het opstellen van de thema’s en ambities. Uiteraard wordt ook voortgebouwd op verschillende programma’s, projecten en werkzaamheden die afgelopen jaren in gang zijn gezet.

Documenten

Vaststelling gemeenteraad

Op maandag 30 mei volgt de formele, inhoudelijke bespreking van het raadsakkoord in de gemeenteraad. In die vergadering worden ook de kandidaat-wethouders benoemd. Uiteraard bent u bij deze openbare vergadering van harte welkom. U kunt deze vergadering volgen vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis of via veenendaal.raadsinformatie.nl. Tenslotte wordt op dinsdag 31 mei in het constituerend beraad van het college de portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders vastgesteld.