Bouwen, bouwen, bouwen. Maar voor wie (vooral)?

Veenendaal groeit. De verwachting is dat Veenendaal in 2040 circa 80.850 inwoners telt. En al deze inwoners willen prettig en betaalbaar wonen op een manier die past bij hun wensen en levensfase. En dus is het adagium: bouwen, bouwen, bouwen. Maar voor wie gaan we bouwen? Aan welk type woningen is het meeste behoefte? En hoe gaan we bouwen? Dit vraagt om creatieve, innovatieve en duurzame keuzes in beleid én uitvoering. De gemeenteraad heeft daarom het initiatief genomen voor een expertmeeting woningbouwopgaven. Met deze bijeenkomst op dinsdag 7 februari werken we aan een gezamenlijk beeld van de woningbouwopgave en zoeken we naar interventiemogelijkheden voor Veenendaal. Ingrepen die prettig wonen in Veenendaal – voor iedereen – een stap dichterbij brengen. 

Datum: dinsdag 7 februari, 19.30 uur

Locatie: raadzaal, gemeentehuis

Programma

Tijd Beschrijving
19.30u Opening door de voorzitter
19.35u Regie of machteloosheid? Een prikkelende analyse van de ontstane woonsituatie. Door Piet van Mourik (sociaal geograaf/planoloog en columnist Binnenlands Bestuur)
20.00u Aan welke knoppen kunnen we nog draaien? Woonbeleid in de praktijk. Panelgesprek met Jeroen Feskens (gemeente Veenendaal), Trees van Haarst (Veenvesters), Dirk-Jan van den Brink (Kreeft Bouw & Onderhoud) en Arjen Droog (Regio Foodvalley)
20.40u De woningbouwopgave in Veenendaal: de belangrijkste feiten en cijfers. Door Jeroen Feskens (projectmanager gemeente Veenendaal)
20.45u Pauze
21.00u WoonLab (break-out sessies)
  Sociale woningbouw: flexwonen voor jongeren en statushouders (gemeente Renswoude)
  Huisvesting voor starters: woonfonds middenhuur (gemeente Rijswijk)
  Wonen voor senioren: ervaringen van een wooncoach (gemeente Lingewaard)
21.45u Plenaire terugkoppeling
22.00u Sluiting door de voorzitter