Kalender verkiezingen gemeenteraad 2022

Scroll de tabel om meer te zien
Datum Tijd Gebeurtenis
Medio december 2021   OSV2020-PP beschikbaar op  www.kiesraad.nl  
20 december 2021   Laatste dag registratieverzoek nieuwe partijen, laatste dag ontvangst waarborgsom nieuwe politieke partijen  
3 t/m 31 januari 2022   Afleggen ondersteuningsverklaringen  
17 januari 2022   Laatste dag ontvangst waarborgsom kandidaatstelling
17 en 19 januari 2022   Voorinlevering kandidaatstelling
31 januari 2022 09.00 – 17.00 uur Dag van kandidaatstelling, inleveren kandidatenlijsten
1 februari 2022 16.00 uur  Besloten zitting centraal stembureau, onderzoek kandidatenlijsten 
2 en 3 februari 2022 09.00 – 17.00 uur  Mogelijkheid tot herstelverzuim
4 februari 2022  10.00 uur  Openbare zitting centraal stembureau, definitieve vaststelling geldigheid kandidatenlijsten en lijstnummering 
t/m 8 februari 2022   Mogelijkheid tot beroep bij Raad van State 
14, 15 en 16 maart 2022   Dag van de stemming 
21 maart 2022 10.00 uur  Openbare zitting hoofdstembureau , vaststelling verkiezingsuitslag 
21 maart 2022   Uitreiking kennisgeving benoeming gekozen leden door centraal stembureau 
29 maart 2022    Laatste dag onderzoek geloofsbrieven 
30 maart 2022   Installatie nieuwe Gemeenteraad