Dag(en) van de stemming en uitslag

De stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen is op maandag 14, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart 2022 tussen 07.30 en 21.00 uur.

Voorlopige uitslagen

De voorlopige uitslagen van alle Veenendaalse stembureaus worden op woensdag 16 maart 2022 zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Hiermee kan dan (onder voorbehoud) de nieuwe zetelverdeling per partij worden berekend.

We verwachten op donderdag 17 maart aan het einde van de ochtend de (voorlopige) aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat bekend te kunnen maken.  

Dan is bekend welke kandidaten een voorkeurzetel hebben behaald en wie benoembaar is als raadslid voor de komende raadsperiode.

Definitieve uitslag

De definitieve uitslag wordt op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vastgesteld tijdens een openbare zitting van het hoofdstembureau in het gemeentehuis.  

Inzage processen-verbaal  

De processen-verbaal van de stembureaus worden vanaf donderdag 17 maart 2022 op de website van de gemeente Veenendaal gepubliceerd.   

Benoeming kandidaten  

Wij willen u er alvast op wijzen dat wij de te benoemen kandidaten dringend verzoeken maandag 21 maart 2022 vrij te houden in hun agenda.

Op maandag 21 maart 2022 moet iedere te benoemen kandidaat zich persoonlijk melden bij de receptie in de hal van het gemeentehuis Veenendaal, in verband met de benodigde formaliteiten rond hun benoeming. Alle te benoemen kandidaten ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Hierdoor wordt het mogelijk om alle benoemde kandidaten te beëdigen in de eerste vergadering van de nieuwe Raad op woensdag 30 maart 2022.