Wethouder Marco Verloop

Marco Verloop is namens de SGP wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor financiën, economie en duurzaamheid.

Portefeuille

Marco Verloop is verantwoordelijk voor:

 • Financiën en control / belastingen
 • Control sociaal domein
 • Informatiesamenleving
 • ICT-campus
 • Energietransitie, circulaire economie en duurzaamheid
 • Milieu
 • Economie
 • Bedrijfsvoering: ICT en Financiën
 • Opgave Duurzaamheid, Opgave Informatiesamenleving
 • Wijkwethouder Zuid
 • Deelnemingen: aandeelhouder BNG, aandeelhouder Vitens, aandeelhouder ACV, lid AB IW4, lid AB AVU en lid AB ODRU

Plaatsvervanger: Dylan Lochtenberg

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Aandeelhouder ACV
 • Aandeelhouder Vitens
 • Lid Algemeen bestuur IW4
 • Lid Algemeen bestuur AVU
 • Lid Algemeen bestuur ODRU

Bezoldigde nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de Regio Veluwe (SSOGG)

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Lid hoofdbestuur SGP
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).