Wethouder Marco Verloop

Marco Verloop is namens de SGP wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor financiën, economie en duurzaamheid.

Portefeuille

Marco Verloop is verantwoordelijk voor:

 • Financiën en control / belastingen
 • Control sociaal domein 
 • Informatiesamenleving
 • ICT-campus
 • Energietransitie, circulaire economie en duurzaamheid
 • Milieu
 • Economie
 • Bedrijfsvoering: ICT en Financiën
 • Opgave Duurzaamheid, Opgave Informatiesamenleving
 • Wijkwethouder Zuid

Plaatsvervanger: Dylan Lochtenberg

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • Aandeelhouder BNG
 • Aandeelhouder Vitens
 • Aandeelhouder ACV
 • Voorzitter AB van de GR Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4)
 • Lid AB AVU
 • Lid AB ODRU

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Bestuurslid bij de stichting leerstoelen Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

Bezoldigde nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de Regio Veluwe (SSOGG)