Wethouder Engbert Stroobosscher

Engbert Stroobosscher is namens de ChristenUnie wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor werk, welzijn en ruimtelijke ontwikkeling. Hij is 1e loco-burgemeester.

Portefeuille

Engbert Stroobosscher is verantwoordelijk voor:

 • Participatiewet/werk en inkomen / inburgering
 • Werkgeversdienstverlening
 • Welzijn
 • Ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beleid
 • Opgave Groei & Bloei
 • Programma Invoering Omgevingswet
 • Mobiliteit
 • Grondzaken en -exploitatie
 • Ruimtelijke projecten
 • Hoogspanningslijn
 • Wijkwethouder West
 • Deelnemingen: aandeelhouder OVO, lid AB IW4

Plaatsvervanger: Martijn Beek

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • Aandeelhouder OVO
 • Lid Algemeen Bestuur GR sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht IW4