Wethouder Engbert Stroobosscher

Engbert Stroobosscher is namens de ChristenUnie wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor werk, welzijn en ruimtelijke ontwikkeling. Hij is 1e loco-burgemeester.

Portefeuille

Engbert Stroobosscher is verantwoordelijk voor:

 • Participatiewet / werk en inkomen / inburgering
 • Werkgeversdienstverlening
 • Welzijn
 • Ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beleid 
 • Opgave Groei & Bloei
 • Programma Invoering Omgevingswet
 • Mobiliteit
 • Grondzaken en -exploitatie 
 • Ruimtelijke projecten
 • Hoogspanningslijn 
 • Wijkwethouder West

Plaatsvervanger: Martijn Beek

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • Aandeelhouder DEVO
 • Lid AB van de GR Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4)