Gemeentesecretaris Sjoukje Deelstra

Sjoukje Deelstra is sinds september 2021 gemeentesecretaris van Veenendaal. Zij is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Zij is benoemd door het college.

Verantwoordelijkheid

De gemeentesecretaris zorgt voor verbinding tussen de ambtenaren en het bestuur over de opgaven in de gemeente. Zij werkt daarbij nauw samen met de bestuurders, de ambtenaren, de gemeenteraad en samenwerkingspartners in Veenendaal, de regio en daar buiten.

De gemeentesecretaris is eerste adviseur en ambtelijk lid van het college van burgemeester en wethouders. Zij zorgt voor een goede uitvoering van beleid, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Als ambassadeur van de gemeente bouwt en onderhoudt de gemeentesecretaris uiteenlopende netwerken en samenwerkingsverbanden binnen de gemeente, in de regio, de provincies Utrecht en Gelderland en landelijk. Via deze netwerken vergroot zij het contact en de samenwerking tussen de 'buitenwereld' en de gemeentelijke organisatie.

Onbezoldigde nevenfuncties

  • Voorzitter hockeyclub Overbetuwe (HCOB)
  • Bestuurslid Stichting Special Sportsevent