Burgemeester Gert-Jan Kats

Gert-Jan Kats is sinds 10 januari 2019 burgemeester van Veenendaal. Hij heeft onder meer de portefeuille algemeen bestuur en veiligheid.

Maak kennis met Gert-Jan Kats

Portefeuille

De burgemeester is verantwoordelijk voor:

 • Bestuurlijke organisatie
 • Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
 • Privacy, Wet Open Overheid (WOO)
 • Burgerzaken
 • Communicatie, voorlichting en media(beleid)
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Internationale betrekkingen
 • Integrale toezicht en handhaving (incl. bouwtoezicht)
 • Veiligheidsbeleid / (regionale) veiligheid / openbare orde
 • Brandweer en crisisbeheersing
 • Representatie en promotie
 • Horeca
 • Deelnemingen: commissaris OVO, lid AB VRU en lid AB Regio Food Valley (RFV)

Bezoldigde functies namens de gemeente

 • Commissaris OVO Beheer B.V.

Vergoeding wordt rechtstreeks gestort in gemeentekas.

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • Vice-voorzitter / lid DB Regio FoodValley
 • Lid Districtelijk Veiligheids College Utrecht-Oost
 • Lid AB Veiligheids Regio Utrecht (VRU)

Bezoldigde nevenfuncties

 • Lid Raad van toezicht STG CHR VO Driestar/Wartburg College

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Lid bestuur Nederlands genootschap van Burgemeesters (NGB)