Woningbouw Boompjesgoed 217

Ontwikkelaar Ridge is van plan om op het terrein van Boompjesgoed 217 een kleinschalig appartementencomplex te bouwen. Dit doen zij in overleg met de gemeente Veenendaal. Het project zit nog in de beginfase. De planning is dat de appartementen in de tweede helft van 2022 worden opgeleverd. Inschrijven voor de appartementen is nu nog niet mogelijk. 

Planning

De voorlopige planning ziet er als volgt uit: 

  • In september besluit de gemeenteraad over de randvoorwaarden. 
  • Rond december ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. U heeft dan zes weken de gelegenheid om te reageren. 
  • Rond maart/april 2021 wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad.
  • In de tweede helft van 2021 start de bouw en een jaar later (tweede helft 2022) worden naar verwachting de appartementen opgeleverd.

Rol gemeente

De gemeenteraad besluit over de randvoorwaarden voor dit project. Denk hierbij aan het soort bebouwing, de hoeveelheid groen en natuur rondom het gebouw, de aansluiting op het omliggend openbaar gebied, mobiliteit (bijv. parkeren) en hoe duurzaam het gebouw moet worden. Ook besluit de gemeente over de  wijziging in het bestemmingsplan van bedrijf naar (zorg)wonen.    

Vragen

Heeft u vragen over het project? Stuur Arcom een e-mail via inloopavond@arcombv.nl. Arcom voert het project uit namens Ridge.