Wijk aan de slag in het Franse Gat

Samen met Patrimonium woonservice gaat de gemeente aan de slag in de wijk het Franse Gat om de wijk nóg mooier en nóg beter te maken Zo kunnen bewoners van het Franse Gat nog heel lang met veel plezier wonen in de wijk. De provincie Utrecht, Waterschap Veluwe- Vallei, netbeheerder Stedin, Veenendaalse Woningstichting en de gezondheidsorganisatie GGD helpen daarbij.

De samenwerkende partijen willen in het Franse Gat het volgende bereiken:

  • Patrimonium wil de huurwoningen in de wijk renoveren en energiezuiniger maken;
  • er komt een school waar opvang en onderwijs is voor kinderen van 0 tot 12 jaar;
  • de gemeente vernieuwt de riolering
  • waterschap en gemeente zorgen er samen voor dat overlast van regenwater vermindert
  • er komen meer bomen, struiken en gras in de wijk;
  • we zoeken mogelijkheden zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en niet naar een verzorgingshuis hoeven;
  • we doen iets tegen armoede en eenzaamheid.

Deze punten worden verder beschreven in de gebiedsvisie.

Meedoen en meer informatie

Met het project ‘Wijk aan de Slag’ vragen we iedereen uit de wijk mee te denken over de invulling van Het Franse Gat Er is een Wijkhuis geopend, bewoners terecht kunnen voor het laatste nieuws en een gesprek met het wijkteam. Het adres van het Wijkhuis is : W.C. Beeremansstraat 2. De openingstijden zijn:

Dinsdag: 15.00 tot 17.00 uurDonderdag: 17.00 tot 19.00 uurVrijdag: 11.00 tot 13.00 uur

Of neem contact op met:

  • Dirk Bok, wijkmanager gemeente Veenendaal West Zuidwest: dirk.bok@veenendaal.nl of (0318) 538 538
  • Bernie Kater, gebiedsregisseur Patrimonium: b.kater@patrimonium.nl of (0318) 557 958
  • Fred Verhoef, wijkcoach Veens: f.verhoef@veens-welzijn.nl of 06 23 72 49 84
Naar het overzicht