Wijk aan de slag in het Franse Gat

Samen met Patrimonium woonservice gaat de gemeente aan de slag in de wijk het Franse Gat om de wijk nóg mooier en nóg beter te maken. Zo kunnen bewoners van het Franse Gat nog heel lang met veel plezier wonen in de wijk. De provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Stedin, Veenendaalse Woningstichting en de gezondheidsorganisatie GGD helpen daarbij.

De samenwerkende partijen willen in het Franse Gat het volgende bereiken:

  • Patrimonium wil de huurwoningen in de wijk renoveren of opnieuw bouwen en energiezuiniger maken;
  • er moet een buurthuis komen voor activiteiten en verschillende organisaties;
  • een Integraal Kind Centrum (IKC) waar opvang en onderwijs is voor kinderen van 0 tot 12 jaar;
  • de gemeente vernieuwt de riolering; 
  • waterschap en gemeente zorgen er samen voor dat wateroverlast vermindert;
  • meer bomen, struiken en gras in de wijk;
  • mogelijkheden zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en niet naar een verzorgingshuis hoeven;
  • bestrijding van armoede en eenzaamheid.

Deze punten zijn uitgewerkt in de gebiedsvisie Franse Gat (pdf, 1,47 MB). Verder zijn ze vertaald naar 4 thema's:

Meedoen als ambassadeur en meer informatie

Met het project ‘Wijk aan de Slag’ vragen we iedereen uit de wijk mee te denken over de invulling van het Franse Gat.  Er is een Wijkhuis geopend, waar bewoners terecht kunnen voor het laatste nieuws en een gesprek met het wijkteam. Het adres van het Wijkhuis is : W.C. Beeremansstraat 2. De openingstijden zijn:

Dinsdag: 15.00 tot 17.00 uurDonderdag: 17.00 tot 19.00 uurVrijdag: 11.00 tot 13.00 uur

Of neem contact op met:

Ambassadeur worden

Uit de gesprekken met wijkbewoners kwam ook naar voren dat de inzet van ambassadeurs een belangrijke bijdrage kan leveren. Er werd aangegeven dat het prettig zou zijn om via buurtbewoners informatie te ontvangen.

We waren al begonnen met het betrekken van wijkambassadeurs om zo echt samen aan de slag te gaan in het Franse Gat. Ondertussen hebben zes bewoners als ambassadeur het thema ‘energiezuinige wijk’ omarmd. Zij gaan ons helpen de wijk energiezuiniger te maken. 

Wilt u ook ambassadeur worden van het Franse Gat, dan kan dat! Neem contact op met Bernie Kater via b.kater@patrimonium.nl of 0318 -557 958.  

Naar het overzicht