Wijk aan de slag in het Franse Gat

Samen met Patrimonium woonservice gaat de gemeente aan de slag in de wijk het Franse Gat om de wijk nóg mooier en nóg beter te maken. Zo kunnen bewoners van het Franse Gat nog heel lang met veel plezier wonen in de wijk. De provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Stedin, Veenendaalse Woningstichting en de gezondheidsorganisatie GGD helpen daarbij.

Wat gebeurt er allemaal

De gebiedsvisie Franse Gat is in september door de gemeenteraad vastgesteld. Goed nieuws, want nu kunnen we verder met de uitvoering van alle plannen en het mooier maken van de wijk. 

Renovatie huurwoningen

Patrimonium is al aan de slag met het renoveren van de huurwoningen aan de Thorbeckesingel. Ook aan de eengezinswoningen aan de Adriaen van Ostadelaan wordt gewerkt. Kijk op de website Het Franse Gat vernieuwt voor alle plannen voor de huurwoningen van Patrimonium.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Met de gebiedsvisie als basis zijn voor een deel van de wijk Stedenbouwkundige Randvoorwaarden gemaakt met regels voor het openbaar gebied en voor de te renoveren en nieuw te bouwen woningen. Hierin staat onder andere hoe de nieuwe en opgeknapte woningen eruit komen te zien, zodat ze goed in het Franse Gat passen. 

Bekijk de stedenbouwkundige randvoorwaarden (pdf, 6 MB)  

Type woningen en meer groen

Ook kijken we op welke plek in de wijk er meer woningen kunnen komen en wat voor type woningen dat moeten zijn. Daarbij kijken we ook hoe we de wijk groener kunnen maken en willen we het bestaande groen behouden en versterken. 

De samenwerkende partijen willen in het Franse Gat het volgende bereiken:

  • Patrimonium wil de huurwoningen in de wijk renoveren of opnieuw bouwen en energiezuiniger maken;
  • er moet een buurthuis komen voor activiteiten en verschillende organisaties;
  • een Integraal Kind Centrum (IKC) waar opvang en onderwijs is voor kinderen van 0 tot 12 jaar;
  • de gemeente vernieuwt de riolering; 
  • waterschap en gemeente zorgen er samen voor dat wateroverlast vermindert;
  • meer bomen, struiken en gras in de wijk;
  • mogelijkheden zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en niet naar een verzorgingshuis hoeven;
  • bestrijding van armoede en eenzaamheid.

Deze punten zijn uitgewerkt in de gebiedsvisie Franse Gat (pdf, 1 MB) . Verder zijn ze vertaald naar 4 thema's:

Vorig jaar is gestart met een buurtnetwerk waarin Patrimonium, zorgpartners, onderwijs, welzijn, sport en de gemeente kijken hoe ze de wijk groener, gezonder en veiliger kunnen maken.
Dit buurtnetwerk heeft bewegen en meedoen aan elkaar gekoppeld: Sportservice en gemeente Veenendaal starten met een beweeggroep in de wijk. Want beweging dient meerdere doelen. 
In beweging om zelf gezonder en fitter te worden. Maar ook in beweging naar bijvoorbeeld een opleiding, een betaalde baan of vrijwilligerswerk. We brengen het Franse Gat in beweging naar een wijk waarin iedereen mee kan doen !

Verschillende partners vinden elkaar ook op het thema dementie en gaan hierover gezamenlijk meer voorlichting geven. In heel Nederland, en dus ook in het Franse Gat, lijden steeds meer (met name oudere) mensen aan dementie. Goed om te weten hoe je dementie kunt herkennen en hoe je daar dan vervolgens mee om kunt gaan. 

Philadelphia en Veens bieden een ontmoetingsplek op donderdagmiddag in Plein Zuid voor alle wijkbewoners: gezond, sterk, jong en oud, met en zonder vraag en beperking. Kom langs voor een kopje koffie en een praatje om meer wijkbewoners te leren kennen. Wijkbewoner zijn we allemaal! 

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om daarbij te helpen. Enthousiastelingen kunnen zich daarvoor melden bij Veens.

Van de Universiteit Utrecht zijn 25 Sociologie studenten de wijk ingetrokken en hebben bijna 90 buurtgenoten geïnterviewd. De gesprekken gingen over het energiezuinig en aardgasvrij maken van de wijk. Wat vinden bewoners van het Franse Gat daar nou van? En wilt u meewerken aan een meer energiezuinige en aardgasvrije wijk?

Wat leverden de gesprekken met wijkbewoners op?

Veel wijkbewoners gaven aan dat zij meegenomen willen worden in het traject om naar energiezuinig en aardgasvrij te gaan. Er is behoefte aan concrete informatie en tips over energiezuinig leven en aardgasvrij wonen. Ook is er nog geen duidelijkheid over het eindplan.
Een van de tips die we kregen: organiseer bijeenkomsten om inwoners mee te nemen. Biedt ook tips en informatie aan via nieuwsbrieven/flyers.

Hoe staan eigenaren van koopwoningen erin?

Woningeigenaren willen graag concrete informatie ontvangen over de eigen woning. Komt er eventueel een (collectief) warmtenet waar de woning op aangesloten wordt? Wanneer is daar meer duidelijkheid over? Om zo helderheid te krijgen over welke stappen ze kunnen zetten om de woning energiezuiniger en/of aardgasvrij te maken. Wat kan ik nu doen? En welke investering vraagt dat? Er is ook een duidelijke behoefte aan informatie over het isoleren van de woning.

Energiezuinig maken van eigen woningen

Om woningeigenaren de gewenste concrete en stapsgewijze informatie te kunnen geven, brengen we momenteel de 10 meest voorkomende typen koopwoningen in het Franse Gat in beeld. Hoe duurzaam zijn de woningen? Wat kun je doen om de woningen nog energiezuiniger te maken? En welke maatregelen zijn nodig om je voor te bereiden op een aardgasvrije wijk? Per type koopwoning geven we straks advies over energiebesparing. Ook maken we een stappenplan naar een duurzame en aardgasvrije woning met inzicht in de bijbehorende kosten per stap. De ontwikkelingen gaan snel. We vertellen welke maatregelen je nu al kunt nemen en waarvoor het slim is om nog even te wachten. 
Als je samen met de straat of buurt een plan maakt, kun je voordelige prijsafspraken maken. We zetten ons in om dit bij marktpartijen voor elkaar te krijgen. Ook willen we kijken naar mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

Wie gaat dat betalen?

Een ander belangrijk punt dat in de interviews naar voren kwam, is financiële steun. Een aanpak moet ook duidelijkheid bieden over mogelijke financiële ondersteuning. Wat kost het om energiezuiniger te leven en aardgasvrij te gaan wonen en wie gaan dat allemaal betalen?

Bent u huiseigenaar, dan bent u in eerste instantie natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het energiezuiniger en aardgasvrij maken van uw woning. Wel wil de gemeente Veenendaal huiseigenaren helpen door bijvoorbeeld informatie en tips te delen, door te kijken of we financieel kunnen ondersteunen en door te onderzoeken of u door samenwerking op straat- of buurtniveau goedkoper uit bent.

Als u in een huurwoning woont, dan ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij de verhuurder. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die u zelf kunt doen om energiezuiniger te leven: korter douchen, de verwarming ’s nachts aanpassen, led-verlichting gebruiken, niet onnodig lampen laten branden, tochtstrips aanbrengen, etc.

Energiecoaches

Ook kunt u advies vragen aan de energiecoaches. Zij zijn er voor iedereen! De energiecoaches helpen  met het zoeken naar manieren om energie te besparen. Als huurder, huiseigenaar, vereniging, commissie, bewonersgroepen etc. kunt u de energiecoach uitnodigen om gratis advies te komen geven. Dit doet u door te mailen naar energiecoaches@hvpv.info. 

In het afgelopen jaar hebben we in het Franse Gat zowel met extreme regenbuien als met aanhoudende hitte en droogte te maken gehad. Het verminderen van de gevolgen van deze klimaatveranderingen, voor nu en voor de toekomst, noemen we ‘klimaatadaptatie’.

Hoe bereiden we ons voor op klimaatveranderingen?

Klimaatadaptatie bestaat uit acties als het terugdringen van verstening (bijv. het volledig bestraten van tuinen) en het vergroenen van de wijk. Denk bijvoorbeeld ook aan het regenwater scheiden van het vuilwater (‘afkoppelen’). 

De gemeente gaat natuurlijk aan de slag in de openbare ruimten van de wijk. Maar ook u kunt meedoen! Bereid u samen met ons voor op klimaatveranderingen. Haal zoveel mogelijk tegels uit uw tuin en plant meer planten, bomen of leg een grasmat aan. Zo kan de bodem het regenwater beter opvangen én de planten maken de lucht een stukje schoner en koeler. Koppel thuis het regenwater af van het riool en vang het bijvoorbeeld op in een regenton. Afkoppelen heeft ook nog als voordeel dat u het regenwater kunt hergebruiken om de planten bijvoorbeeld water te geven.

Vergroen uw tuin en koppel uw regenpijp af

Vervang tegels in uw tuin door gras of planten. Tuinen krijgen zo niet alleen meer sfeer. In een groene tuin met een zachte bodem kan het water de bodem inzakken en voelt het koeler aan.

Er is subsidie beschikbaar voor huiseigenaren voor het afkoppelen van regenwater en het vergroenen van uw eigen tuin of terrein. Ook voor scholen en maatschappelijke organisaties zijn er subsidiemogelijkheden. 

Zoals u weet, is de bodem in een beperkt deel van het Franse Gat vervuild. Er is globaal onderzoek gedaan naar hoe er eventueel (deels) gesaneerd kan worden en wat daarvoor ongeveer de kosten zijn. Op het moment dat bekend is wat er met dit deel van de wijk gaat gebeuren, kan er een gericht plan voor de bodem gemaakt worden. Hiervoor is dan weer nader onderzoek noodzakelijk. 

Meedoen als ambassadeur en meer informatie

Met het project ‘Wijk aan de Slag’ vragen we iedereen uit de wijk mee te denken over de invulling van het Franse Gat.  Er is een Wijkhuis geopend, waar bewoners terecht kunnen voor het laatste nieuws en een gesprek met het wijkteam. Het adres van het Wijkhuis is : W.C. Beeremansstraat 2. De openingstijden zijn:

Dinsdag: 15.00 tot 17.00 uurDonderdag: 17.00 tot 19.00 uurVrijdag: 11.00 tot 13.00 uur

Of neem contact op met:

Ambassadeur worden

Uit de gesprekken met wijkbewoners kwam ook naar voren dat de inzet van ambassadeurs een belangrijke bijdrage kan leveren. Er werd aangegeven dat het prettig zou zijn om via buurtbewoners informatie te ontvangen.

We waren al begonnen met het betrekken van wijkambassadeurs om zo echt samen aan de slag te gaan in het Franse Gat. Ondertussen hebben zes bewoners als ambassadeur het thema ‘energiezuinige wijk’ omarmd. Zij gaan ons helpen de wijk energiezuiniger te maken. 

Wilt u ook ambassadeur worden van het Franse Gat, dan kan dat! Neem contact op met Bernie Kater via b.kater@patrimonium.nl of 0318 -557 958.